Çöplerin Hidrolik Transport Yöntemi Kullanılarak Bertaraf Edilmesi

Günümüzde çevre sorunları gerek ülkemizde gerek dünyada engellenmesi zor boyutlara ulaşmıştır. İnsan nüfusunun artmasına paralel olarak çevre sorunları büyümekte ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Bizim tasarladığımız proje işte bu soruna çözüm önermekte. Projemizin uygulanması durumunda hem etrafa kötü kokular yayarak insanların sağlığını bozan, görüntü ve ses kirliği meydana getiren çöpler etrafa rahatsızlık vermeden bertaraf edilebilecek, hem de bu çöplerin yararlı materyallere dönüştürülmesi kolaylaşacaktır..

Projenin ortaya koyduğu fikir çöplerin tıpkı bir kanalizasyon şebekesi gibi, hidrolik transport olarak adlandırılan basınç su ile taşıma yöntemi kullanılarak taşınmasıdır.

Projemize sunduğu çözüme göre, çöpler her apartman dairesinde ve işyerinde bulunan kapaklardan serbest düşüş bacasına atılacaktır. Serbest düşüş bacasından geçen çöpler bir çöp kabinine düştükten sonra periyodik aralıklarla çalışan öğütücü makine sayesinde 8-10 mm’lik parçalara ayrılacaklardır. Daha sonra ise yine periyodik aralıklarla çalışan ve programlanabilen hidrolik transport pompası sayesinde şebekeye gönderileceklerdir.

Projemiz kapsamında kullanılmasını planladığımız makine tamamen özgün bir tasarım olup çizimleri mühendislik programı AutoCad ile yapılmıştır. Ayrıca bu makinelerin seri üretimi ile maliyet problemi de ortadan kalkacaktır

Projemizin uygulamaya geçmesi durumunda beklediğimiz muhtemel avantajlar aşağıda listelenmiştir

-Çöplerin etrafa yaydığı kirlilik ve koku engellenecektir. Aynı zamanda görüntü kirliliği de engellenmiş olacaktır.

-Yaptığımız hesaplamalara göre projemizi kullanan yerleşim merkezlerinde çöp arabaları %80 azalacaktır.Bu sayede çöp arabalarından kaynaklanan trafik problemleri ve gürültü minimuma indirgenmiş olacaktır. Aynı zamanda bu sistemi kullanan belediyenin harcamaları da azalacaktır.

– Çöplerin bu şekilde taşındığı ve çöplerin yaydığı kirliliklerden korunmuş bir kentin ulusal ve uluslararası organizasyonları çekmesi kolaylaşacaktır.

– Çöplerden kompost gübre ve elektrik üretimi eskiye göre çok daha kolay olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir