Dinamik Geometri Programı Olan Cabri Yardımıyla Geometrik Materyallerin Oluşturulması Ve Uygulanması

Geometri öğrenimini kolaylaştırmak, geometrik kavramların kolay öğrenilmesini sağlamak amacıyla görsel bir bilgisayar programı olan Cabri’yi kullanmaya karar verdik. Üçgenler ile ilgili çeşitli konulardan materyaller hazırlayıp, videolar çektik.

 Materyallerin içlerinden bazı konuları seçerek okulumuzun 9. sınıflarına uygulayıp, hazır oluşluk düzeylerini ölçtük. 2 hafta sonra da bu materyallerle ilgili videoları öğrencilere izlettikten sonra, aynı soruları tekrar uyguladık.

 Her iki uygulamanın sonucunu da bilgisayara geçirdik. Microsoft Excel yardımıyla tüm soruları değerlendirdik, ortalamalarını ve standart sapmalarını hesapladık.

 Sonuç olarak, 2. uygulamanın sonucunda puanlarda belirgin bir artış olduğunu tespit ettik. Cabri programının geometri öğreniminde etkili olduğunu gördük. Öğrenciler bu tür programlar yardımıyla oluşturulan materyallerden çalışarak geometrik kavramlar arasındaki ilişkileri çok rahat kurabilirler ve bunlara bağlı olarak soruları daha kolay çözebilirler.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Mümin Yiğit İNAN / Berkay CANSEVER

Danışman Öğretmen/ler      : Murat ŞAHİN