Dc Manyetik Alanın Maddelerde Deformasyon,Korozyon Ve Yorgunluk Anımalilerinin Belirmesinde Mikra Analizör Olarak Kullunalıması Ve Endüstriyel Yaklaşımları

Günlük hayatta kullandığımız toplu taşıma araçları ve birçok aracın metalden yapılmış kısımları maruz kaldıkları dış etkilere bağlı olarak zamanla yıpranır. Bu yıpranma sonucunda metal yorgunluğu oluşur. Biz de bir takım yöntemler kullanarak metal yorgunluğunu tespit etmeye çalışacağız.

 Maddelerin, manyetik alan geçirgenliği üzerine olan etkilerini inceleyerek, maddelerde meydana gelen metal yorgunluğunu belirlemeye çalıştık.

 Metal yorgunluğu olan metal levha ile metal yorgunluğu olmayan metal levhaların manyetik alanın etkisini artırıp artırmamasını inceledik. Mıknatıs, demir

küre, hassas tartı ve çeşitli işlemlerden geçirilmiş aynı cins metal levha kullandık. Demir küreyi tartı üzerine koyarak tarttık. 

Daha sonra mıknatısı küre üzerine getirerek ona kuvvet uygulamasını sağladık. Böylece kürenin tartı üzerinde okuduğumuz kütle değeri manyetik kuvvetin etkisi ile bir miktar azaldı.

Daha sonra mıknatıs ile küre arasına hazırladığımız metal levhaları koyarak tartı üzerinde küre kütlesinde meydana gelen değişiklikleri inceledik. Araya koyduğumuz levhayı hep aynı yere yerleştirdik. Böylelikle bu değişkenler sabit olmuş oldu. Araya koyduğumuz levhaları çeşitli işlemlerden geçirdik. Örneğin bazılarını çeşitli sayılarda eğerek tekrar eski haline getirdik, kimisini çekiçle çeşitli sayılarda dövdük. Bazılarını değişen sürelerde ısıttık ve bazılarını da değişik sürelerde suda beklettik. 

Böylelikle galvaniz levhalarda farklı değerlerde metal yorgunluğu oluşturmaya çalıştık. Kullandığımız bu levhaların manyetik geçirgenliğinin birbirinden farklı olması gerektiği için levhaları bu tür işlemlerden geçirdik.

 Beklediğimiz sonuçlara ulaştığımızı söyleyebiliriz. Levhalara uyguladığımız işlemlerle onlarda çeşitli seviyelerde metal yorgunluğu oluşturmuş olduk. Deney sonucunda

Metal yorgunluğunun artması ile levhaların manyetik geçirgenliğinin azaldığı sonucuna vardık. Böylelikle oluşturduğumuz düzeneğe benzer pratik bir araç hazırlanarak levha içerisinde meydana gelmiş olabilecek metal yorgunluklarını tespit edebileceğimizi düşünüyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir