Çamlıca Tepesi İle Emniyet Mahallesi Arasındaki Rakım Farkının Enerji Verimliliğine Katkısı

Gelişen teknolojiyle birlikte enerji  ihtiyacımız hızla büyümektedir.  Bu yüzden,  çevreyi  tehdit
etmeyen,   yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Projemizde  alternatif bir
enerji kaynağı olarak suyun belirli bir rakım farkıyla akmasından elektrik enerjisi üretilmesi
amaçlanmıştır. Projenin uygulama alanı olarak, İSKİ şehir suyu şebekelerini seçtik. İstanbul Büyük
Çamlıca Tepesindeki ana su şebekesi  ile Emniyet Mahallesi su şebekesi  arasındaki rakım farkı
projede kullanım alanı olarak seçildi. Böylece
2, 5 metre çaplı şebeke borularından akan suyun hidrolik enerjisini, türbin yardımıyla elektrik
enerjisine  çevirdiğimizi varsayarak hesaplamalar  yaptık.  Türbin çeşidi  olarak, verimi %90’a
kadar çıkabilen Kaplan Türbinini seçtik.  Bu türbin, şebeke  ana hattının içine yerleştirilir ve
türbinden geçen  sudan  elektrik enerjisi elde  edilmesi  sağlanır. Üretilen  elektrik enerjisinin
miktarını; suyun debisi, seçilen iki nokta arasındaki yükseklik farkı ve su deposunda bulunan su
miktarı etkiler. Hidroelektrik  Santraller; yenilenebilir olmaları, işletme ve bakım giderlerinin
düşük olması, fiziki ömürlerinin uzun oluşu, ekonomik  ve sosyal yapıyı canlandırması gibi
nedenlerle diğer enerji üretim tesislerine göre üstünlük arz etmektedir. Projemizde elde edilen
enerji, yaklaşık olarak 154 hanenin elektrik  ihtiyacını karşılar.

Gelişen teknolojiyle birlikte enerji  ihtiyacımız hızla büyümektedir.  Bu yüzden,  çevreyi  tehdit  etmeyen,   yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Projemizde  alternatif bir enerji kaynağı olarak suyun belirli bir rakım farkıyla akmasından elektrik enerjisi üretilmesi amaçlanmıştır. Projenin uygulama alanı olarak, İSKİ şehir suyu şebekelerini seçtik. İstanbul Büyük Çamlıca Tepesindeki ana su şebekesi  ile Emniyet Mahallesi su şebekesi  arasındaki rakım farkı projede kullanım alanı olarak seçildi. Böylece2, 5 metre çaplı şebeke borularından akan suyun hidrolik enerjisini, türbin yardımıyla elektrik enerjisine  çevirdiğimizi varsayarak hesaplamalar  yaptık.  Türbin çeşidi  olarak, verimi %90’a  kadar çıkabilen Kaplan Türbinini seçtik.  Bu türbin, şebeke  ana hattının içine yerleştirilir ve türbinden geçen  sudan  elektrik enerjisi elde  edilmesi  sağlanır. Üretilen  elektrik enerjisinin miktarını; suyun debisi, seçilen iki nokta arasındaki yükseklik farkı ve su deposunda bulunan su miktarı etkiler. Hidroelektrik  Santraller; yenilenebilir olmaları, işletme ve bakım giderlerinin düşük olması, fiziki ömürlerinin uzun oluşu, ekonomik  ve sosyal yapıyı canlandırması gibi nedenlerle diğer enerji üretim tesislerine göre üstünlük arz etmektedir. Projemizde elde edilen enerji, yaklaşık olarak 154 hanenin elektrik  ihtiyacını karşılar.

Şerif Demirel                              Adil Fethi Vural         Bahadır Gürsül

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir