Uzay Haritası

Bu çalışmada gezegenlerin birbirine uyguladığı çekim kuvvetlerinin hesaplanması, Uzaydaki uzaklıkların ışık yılı biriminden kilometreye çevrilmesi, ses  ve ışık hızı hesaplamaları, katı ve sıvı maddelerde birim dönüşümleri ve basınç hesaplamalarının kolaylıkla yapılabilmesini sağlamak amaçlanmıştır. Projemizde yöntem olarak; kullanılacak olan teorik bilgilerin dijital form haline getirilmesine dayalı bir yol izlenmiştir. Öncelikle hesaplamalarda kullanılacak  gezegen kütleleri, kütle çekimi sabiti, kütle çekim kanunu, basınç ve birimleri, basınca etki eden faktörler,  ses ve ışık  arasındaki ilişki, sesin ortamlara ve sıcaklıklara göre yayılma hızları araştırılmıştır. Bu konudaki bilgiler programda uygun bölümlere yerleştirilmiş ve dijital bir form oluşturulmuştur. Sabit değerler göz önünde bulundurularak bir değişken belirlenmiş ve işlemler gerçekleştirilmiştir.  Çalışmamız sonucunda günümüze kadar fen alanında yapılmış bazı çalışmaların  bilgisayar ortamında kolaylıkla yapılması sağlanmıştır.

Muhammet Ayan