Kahve Yağından Biyodizel Eldesi

 

 

Enerji kaynaklarının azalması ve bu yakıtların çevreyi  kirletmesi  üzerine alternatif  enerji
kaynakları olarak biyolojik kökenli yakıtların önemini ortaya çıkarmıştır. Ekibimiz bu bilinçle,
çevreye zarar vermeyen biyolojik kökenli alternatif yakıt türlerinin nasıl elde edilebilineceğini
araştırmayı amaçlayan bir proje hazırladı. Projemizde kahve kullanıldı. . Kahve yağını biyodizele
dönüştürme  hedeflendi. Bunun için ektraksiyon, destilasyon, kimyasal tepkimeler, ısıtma, ayırma
hunisiyle ayırma vb. kimyasal işlemler ve ayırma yöntemleri kullanıldı. Sonuçta, biyodizel elde
edildi.

Enerji kaynaklarının azalması ve bu yakıtların çevreyi  kirletmesi  üzerine alternatif  enerji kaynakları olarak biyolojik kökenli yakıtların önemini ortaya çıkarmıştır. Ekibimiz bu bilinçle, çevreye zarar vermeyen biyolojik kökenli alternatif yakıt türlerinin nasıl elde edilebilineceğini  araştırmayı amaçlayan bir proje hazırladı. Projemizde kahve kullanıldı. . Kahve yağını biyodizele dönüştürme  hedeflendi. Bunun için ektraksiyon, destilasyon, kimyasal tepkimeler, ısıtma, ayırma hunisiyle ayırma vb. kimyasal işlemler ve ayırma yöntemleri kullanıldı. Sonuçta, biyodizel elde edildi.

 

İsmail Ateş

Tahsin Alper Karasuer

Muhammet Yavuz