BU Benim Eserim 2011-2012 Değerlendirme Ölçütleri

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Projelerin değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen ölçütler kullanılacaktır.

İl Çalışma Gruplarınca Kullanılacak Değerlendirme Ölçütleri

Hazırlanan projenin teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki etkinlikler olmaması,

Proje konusunun matematik ve fen bilimleri kapsamında olması,

Proje başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulması,

Konu, amaç, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçların tam, açık anlaşılabilir biçimde ifade edilmiş olması,

Konunun daha önce aynı biçimde ve yöntemle çalışılmamış olması (proje bankası, ilgili literatür ve internetten yararlanılacaktır.),

Projenin başka herhangi bir yarışmaya katılmamış olması,

Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması,

Daha önce yapılmış olan bir çalışmanın birebir aynısı olmaması.

Bölge Çalışma Gruplarınca Kullanılacak Değerlendirme Ölçütleri

Hazırlanan projenin teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki etkinlikler olmaması,

Konunun daha önce aynı biçimde, yöntemle çalışılmamış olması (proje bankası, ilgili literatür ve internetten yararlanılacaktır.),

Konu, amaç, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçlar arasındaki bütünsellik olması,

Projenin başka herhangi bir yarışmaya katılmamış olması,

Sonuca ulaşabilme yeterliği,

Toplumsal veya ekonomik bir yarar sağlaması,

Kaynakların belirtilmesi,

Uygulanabilirlik,

Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması,

Daha önce yapılmış olan bir çalışmanın birebir aynısı olmaması.

Bilim Kurulları Tarafından Kullanılacak Değerlendirme Ölçütleri

Özgünlük ve yaratıcılık,

Kullanılan bilimsel yöntem,

Tutarlılık ve katkı,

Yararlılık (ekonomik, sosyal, akademik, …),

Uygulanabilir veya kullanışlı olması,

Kaynakların belirtilmesi,

Sonuç ve açıklık,

Özümseme ve hâkimiyet,

Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması.