BU Benim Eserim 2013-2014 Değerlendirme Ölçütleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

 

Projelerin değerlendirilmesinde, değerlendirme kurullarınca aşağıda belirtilen ölçütler doğrultusunda verilen kararlar kesindir, itiraz edilemez.

 

İl Çalışma Gruplarınca Kullanılacak Değerlendirme Ölçütleri

 

 • Hazırlanan projenin teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki etkinlikler olmaması,
 • Proje konusunun matematik ve fen bilimleri kapsamında olması,
 • Proje başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulması,
 • Konu, amaç, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçların tam, açık anlaşılabilir biçimde ifade edilmiş olması,
 • Konunun daha önce aynı biçimde ve yöntemle çalışılmamış olması (proje bankası, ilgili literatür ve internetten yararlanılacaktır),
 • Projenin başka herhangi bir yarışmaya katılmamış olması,
 • Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması,
 • Daha önce yapılmış olan bir çalışmanın birebir aynısı olmaması.

 

Bölge Çalışma Gruplarınca Kullanılacak Değerlendirme Ölçütleri

 

 • Hazırlanan projenin teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki etkinlikler olmaması,
 • Konunun daha önce aynı biçimde, yöntemle çalışılmamış olması (proje bankası, ilgili literatür ve internetten yararlanılacaktır),
 • Konu, amaç, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçlar arasında bütünsellik olması,
 • Projenin başka herhangi bir yarışmaya katılmamış olması,
 • Sonuca ulaşabilme yeterliğine sahip olması,
 • Toplumsal veya ekonomik bir yarar sağlaması,
 • Kaynakların belirtilmesi,
 • Uygulanabilirliği,
 • Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması,
 • Daha önce yapılmış olan bir çalışmanın birebir aynısı olmaması.

 

Bilim Kurulları Tarafından Kullanılacak Değerlendirme Ölçütleri

 

 • Özgünlük ve yaratıcılık,
 • Kullanılan bilimsel yöntem,
 • Tutarlılık ve katkı,
 • Yararlılık (ekonomik, sosyal, akademik),
 • Uygulanabilir veya kullanışlı olması,
 • Kaynakların belirtilmesi,
 • Sonuç ve açıklık,
 • Özümseme ve hâkimiyet,
 • Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması.