Haydi 2. Doğuş Bilim Olimpiyatına

 

Doğuş Bilim Olimpiyatları genç bilim insanlarını keşfetmeye hazırlanıyor. Proje Okulu Genel Direktörü Devrim Akgündüz’ün de akademik komisyonda yer aldığı olimpiyatlar için son başvuru tarihi 18 Ocak 2013.

 

DOĞUŞ II. BİLİM OLİMPİYATLARI

 1. AMAÇ

Doğuş Eğitim Kurumlarının “Doğuş Bilim Olimpiyatları”nı düzenlemekteki amacı FEN ve MATEMATİK alanlarında geleceğin bilim insanı olacak öğrencilerin potansiyellerini erken yaşta keşfetmek, onların bilimsel öğrenme ortamlarına hızla katılımlarını sağlamak ve var olan yeteneklerini ortaya çıkarmaktır.

 2. GENEL ŞARTLAR

 Doğuş Bilim Olimpiyatları, Doğuş Eğitim Kurumları yerleşkesinde gerçekleştirilir.

 • Olimpiyatlara, Doğuş Eğitim Kurumlarında öğrenim gören öğrenciler katılamazlar.
 • Olimpiyatlar, İstanbul genelinde, ilköğretim okullarının 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrencilere yöneliktir. Alt sınıfta okuyan öğrenciler yarışmaya okul kontenjanından katılabilir.
 • Doğuş Bilim Olimpiyatları fen ve matematik olmak üzere iki alanda, iki aşamalı olarak yapılacaktır.
 • Olimpiyatlara katılacak öğrencilerin seçimi, ilgili ilköğretim okulu müdürlükleri tarafından yapılacaktır.
 • Bir okul sınava her alanda ve her sınıf seviyesinde en fazla üç öğrenci ile başvurabilir.  (Örnek: 8. sınıf matematik olimpiyatına 3 öğrenci ve 8. sınıf fen olimpiyatına 3 öğrenci. Bu kural 7. sınıflar için de geçerlidir).

 3. BAŞVURU YÖNTEMİ ve ŞARTLARI

 Doğuş Bilim Olimpiyatları’na kurumsal veya bireysel olarak başvurulabilir.

 • Doğuş Bilim Olimpiyatları’na başvurular, 10 Aralık 2012 – 18 Ocak 2012 tarihleri arasında, www.dogus.k12.tr internet sitesinde bulunan başvuru formları doldurularak yapılır.
 • Başvurular kurum müdürlükleri tarafından yapılır. Ancak, okullara ayrılan kontenjanın dolmaması halinde bireysel başvurular kabul edilir.
 • Bir öğrenci sınavın birinci aşamasında her iki dalda da sınava katılabilir.
 • İkinci aşamada bir öğrenci sadece bir alanda sınava katılabilir.

4. SINAV YÖNTEMİ

 Sınavlar iki aşamalı olarak yapılacaktır.

 • Sınav esnasında cetvel, pergel, hesap makinesi gibi yardımcı araçlar kullanılamaz. Soru kitapçığında boş bırakılan yerler müsvedde olarak kullanılacaktır.

 4.1.Birinci Aşama Sınavları

 • Matematik sınavı; 7.sınıflar için 6 ve 7. sınıf, 8. sınıflar için 6, 7 ve 8. sınıf müfredatını içeren tüm konular esas alınarak olimpiyat düzeyinde hazırlanacak ve 25’er sorudan oluşacaktır.
 • Matematik sınavı 3 bölümden oluşacaktır:

I. bölümde 2’şer puanlık 10 soru, II. bölümde 4’er puanlık 10 soru, III. bölümde 8’ er puanlık  5 soru sorulacaktır. Sınavın her bölümü kendi içinde değerlendirilerek toplam sonuca ulaşılacaktır.

 • Sınav çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olacaktır.
 • Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir.
 • Sınav süresi 150 dakikadır.
 • Fen sınavı; 7.sınıflar için 6 ve 7. sınıf, 8. sınıflar için 6, 7 ve 8. sınıf müfredatını içeren tüm konular esas alınarak olimpiyat düzeyinde hazırlanacak ve 50’şer sorudan oluşacaktır.
 • Sınavlar çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olacaktır.
 • Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir.
 • Sınav süresi 100 dakikadır.

4.2. Birinci Aşama Değerlendirme Kriterleri

 • Bütün dallarda değerlendirmeler Doğuş Eğitim Kurumlarının oluşturacağı komisyon tarafından yapılacak ve alan bazında kişisel sıralamalar oluşturulacaktır.
 • Bütün dallarda, İstanbul genelinde kişisel başarı sıralaması dikkate alınarak, ilgili komisyonca, “İkinci Aşama Sınavları” na girmeye hak kazanan öğrenciler belirlenecektir.
 • Birinci aşamanın sonunda her sınıf seviyesinden ve her alandan ilk %25’lik dilime giren öğrenciler, 2. aşama sınavına katılma hakkı elde edecektir.
 • Herhangi bir itiraz durumunda, yarışma jürisinin vereceği karar geçerli olacaktır.
 • Başarılı olan öğrencilere ikinci sınava giriş belgesi verilecek ve öğrenciler bu belgeyle “İkinci Aşama Sınavı” na gireceklerdir.
 • Katılan tüm öğrencilere ve okullarına katılım belgesi verilecektir.
 • Birinci Aşama Sınavları sonunda, katılan tüm öğrencilerin puanları, 16 Mart 2013 Cumartesi günü www.dogus.k12.tr adresinden ilan edilecektir.

 4.3. İkinci Aşama Sınavları

 • ‘İkinci Aşama Sınavı’ na katılma hakkı elde eden öğrenciler, sadece bir alanda sınava katılabilirler.
 • Matematik sınavında -her sınıf seviyesinde- 4 klasik soru; fen ve teknoloji sınavında 10 klasik soru sorulacaktır.
 • Her bir sınav süresi 120 dakikadır.

 4.4. İkinci Aşama Değerlendirme

 • Bütün dallarda değerlendirmeler, Doğuş Eğitim Kurumlarının oluşturacağı komisyon tarafından yapılacak ve alan bazında kişisel sıralamalar oluşturulacaktır.
 • Herhangi bir itiraz durumunda, yarışma jürisinin vereceği karar geçerli olacaktır.
 • İkinci aşama sonuçları 27 Nisan 2013 Cumartesi günü Doğuş Üniversitesi Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi’nde, törenle açıklanacaktır.

 5. SINAV TARİHİ VE YERİ

 • Başvuruda bulunan okullar, öğrencilerine fotoğraflı, mühürlü “Sınav Giriş Belgesi” düzenleyecektir. Öğrenciler sınava gelirken bu belgeyi yanında getirmek zorundadır. Başvuru esnasında yanlış bilgi veren öğrencilerin sınavları iptal edilecektir.
 • Olimpiyatlara başvuran öğrencilerin sınav günü, sınav saatinden 30 dakika önce, Doğuş Eğitim Kurumları yerleşkesinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava başlama saatinden itibaren 30 dakikaya kadar geç kalan öğrenciler, sınava alınır; ancak geç kalan öğrencilere ek süre verilmez. Sınav başlangıcından itibaren, ilk 45 dakika içinde, öğrencinin sınavdan ayrılmasına izin verilmeyecektir.

 • Birinci ve İkinci Aşama Sınavları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:
 • Birinci Aşama Sınavı             : 9 Mart 2013 Cumartesi 

Matematik Sınavı : 09.30-12.00

Fen ve Teknoloji Sınavı : 13.00- 14.40 saatleri arasında yapılacaktır.

 • İkinci Aşama Sınavı : 30 Mart 2013 Cumartesi

Sınav Saati : 10.00

Sınav Süresi : 120 dk.

 1. 1. ÖDÜLLER

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

ULTRA BOOK

BİRİNCİLİK MADALYASI

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

I-PAD

İKİNCİLİK MADALYASI

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

I-POD TOUCH

ÜÇÜNCÜLÜK MADALYASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğuş Bilim Olimpiyatları Ana Sayfasına gitmek için TIKLAYINIZ!

 

DOĞUŞ BİLİM OLİMPİYATI SORU VE CEVAPLARI

2012 Doğuş Bilim Olimpiyatları sınav soru ve cevapları

DOĞUŞ BİLİM OLİMPİYATLARI
2. Aşama Soru ve Çözümleri

7. Sınıf Matematik Soru ve Çözümleri
8. Sınıf Matematik Soru ve Çözümleri
7. Sınıf Fen ve Teknoloji Soru ve Çözümleri
8. Sınıf Fen ve Teknoloji Soru ve Çözümleri

DOĞUŞ BİLİM OLİMPİYATLARI
1. Aşama Soru, Cevap ve Çözümleri

7. Sınıf Matematik Cevap Anahtarı
8. Sınıf Matematik Cevap Anahtarı
7. Sınıf Fen ve Teknoloji Cevap Anahtarı
8. Sınıf Fen ve Teknoloji Cevap Anahtarı
7. Sınıf Matematik Soru Çözümleri
8. Sınıf Matematik Soru Çözümleri
7. Sınıf Fen ve Teknoloji Soru Çözümleri
8. Sınıf Fen ve Teknoloji Soru Çözümleri

DOĞUŞ BİLİM OLİMPİYATLARI
1. Aşama Sınav Kitapçıkları

Sınav Kitapçıkları