Bu Benim Eserim 2013-2014 Sıkça Sorulan Sorular


Bu bölümde BBE proje çalışması ile ilgili geçen yıllarda öğrenci, danışman öğretmen ve veliler
tarafından sıkça sorulan soru ve cevaplara yer verilmiştir.

1. BBE proje çalışması kim ya da kimler tarafından yürütülmektedir?
 Millî Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın ortaklaşa yürüttüğü “İlköğretim Öğrencilerine
Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri-BBE Proje Çalışması” Temel Eğitim Genel
Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir.

2. BBE proje çalışması bir yarışma mıdır?
 Bu çalışmanın amacı, ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek,
yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmak; ülke genelinde bilimsel amaçlı etkinlikleri
ilgiyi-katılımı artırarak yaygınlaştırmak, teşvik etmek ve proje hazırlama konusunda
öğrencilere yönelik proje çalışmasıdır. Kesinlikle bir yarışma değildir.

3. BBE proje çalışması katılmak zorunlu mudur?
 BBE proje çalışmasına katılmak hem öğrenciler hem de öğretmenler için hiçbir
şekilde zorunlu değildir, gönüllülük esastır.

4. BBE proje çalışmasına bütün öğrenciler katılabilir mi?
 2013-2014 eğitim öğretim yılında da ülke genelinde tüm ilköğretim kurumlarının
(ortaokulların) sadece 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilecektir.

5. BBE proje çalışmasına yabancı ülkelerden öğrencilerde katılabilir mi?
 BBE proje çalışmasına sadece ülkemizde ki 81 ilde devlet ve özel okullarında öğrenim
gören ilköğretim öğrencileri katılabilirler.

6. BBE proje çalışmasında finale kalıp ödül alan öğrencilere SBS gibi sınavlarda katkı puanı
verilmekte midir?
 BBE proje çalışmasına katılan ve finale kalan öğrencilere SBS gibi sınavlarda
herhangi bir ek puan verilmemektedir

7. BBE proje çalışması her yıl yapılacak mı? Bu çalışma ne zamana kadar devam edecektir?
 BBE proje çalışması 2004-2105 yılları arasında uygulanmak üzere planlanmıştır.
2014-2015 yılında son kez uygulanacaktır.

8. BBE proje çalışmasına sadece elektronik ortamda mı başvurulmaktadır?
 BBE proje çalışmasına sadece internet üzerinden başvuru yapılmaktadır. Elden y ada
posta yoluyla başvurular kabul edilmemektedir.

9. Başvurularda bir sorunla karşılaşılırsa ne yapılacak? Kimlerden destek istenecek?
 BBE proje çalışmasına başvuru yaparken ilk önce 2013-2014 BBE Uygulama kılavuzu
indirilip kayıtla ilgili kısımlar okunduktan sonra başvuru yapılmalıdır. Teknik destek
için http://basvurular.meb.gov.tr/bubenimeserim/login.aspx adresinden veya aşağıda
belirtilen iletişim kanallarından ulaşılmadır.
İletişim: Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Projeler Grup Başkanlığı
E-mail: tegm_projeler@meb.gov.tr
Tel: 0 312 413 16 05
Fax : 0 312 417 71 08

10.BBE proje çalışmasına öğrenciler istedikleri kadar proje ile başvuru yapılabilir mi?
 BBE proje çalışmasına her öğrenci Matematik ve Fen Bilimleri alanlarının sadece
birinden 1 (bir) proje ile çalışmaya katılabilirler

11.BBE proje çalışmasına katılan bir proje eş zamanlı başka bir çalışma ya da yarışmaya
katılabilir mi?
 BBE proje çalışmasına katılan bir proje eş zamanlı hiç bir çalışma ya da yarışmaya
katılamazlar. Katılırlar ise hangi aşamada olurlarsa olsunlar elenecektirler.

12.BBE proje çalışmasına katılan projelerin danışman öğretmeni kimler olabilir ve kaç projeye
aynı anda danışmanlık yapabilirler?
 BBE proje çalışmasına katılan projenin danışman öğretmeni, öncelik okulda Fen
Bilimleri ve Matematik Branşlarında görevli öğretmenlerindir. Bu branşlarda
öğretmenin bulunmaması ya da okulda bu branşlarda gönüllü öğretmenin olmaması
durumunda, başka branşlardaki öğretmenler de proje danışman öğretmeni olarak görev
alabilirler.
 Danışman öğretmen en fazla 3 projeye danışmanlık yapabilecektir.

13. Proje danışman öğretmeni, danışmanlık yaptığı proje için ne zamana kadar ek ders ücreti
alabilecek?
 Danışman öğretmen haftada en fazla 6 saat olmak üzere önceden hazırlayacağı
ayrıntılı proje takvimi ve planını kendi okul müdürlüğüne onaylattıktan sonra sisteme
başvuru yapıp proje numarası alacak ve geçerlilik kazanacaktır. Projeler ne zaman
elenirse o tarihe kadar öğretmen ek ders ücreti alacaktır. Ankara finaline katılan
projelerin danışman öğretmenleri ise 8 Mayıs 2014 tarihine kadar ek ders
alabileceklerdir.

14. Proje sahibi öğrenci ve danışman öğretmenler daha önce hazırlamış oldukları proje
bilgilerini kaybederlerse nerden ve nasıl bu bilgilere ulaşacaklar?
 BBE projesine katılan öğrenciler ve danışman öğretmen proje ile ilgili bilgilerin birer
kopyasını kendileri muhafaza edeceklerdir. Kaybolması halinde bulunduğu il milli
eğitim müdürlüğü bünyesindeki “BBE İl koordinatörlüğüne” yazılı başvurmaları
gerekmektedir.

15.BBE proje çalışmasında başvuru süresi bittiği halde projeye sonradan başvuru yapılabilir
mi?
 BBE proje çalışmasında başvuru süresi bitiminde otomatik olarak sona erecektir. Bu
tarihten sonra hiçbir şekilde başvurular kabul edilecektir.

16.BBE proje çalışmasında projelerin değerlendirmeleri kimler yapmaktadır ve sonuçları
nerden öğrenilecektir?
Proje başvuruları il düzeyinde yapılmakta ve ön incelemeleri il millî eğitim
müdürlükleri bünyesinde oluşturulan İl Çalışma Grupları (İÇG) tarafından
yapılmaktadır. İÇG tarafından onaylanan projeler bir sonraki aşama olan Bölge
Çalışma Gruplarının (BÇG) değerlendirmesine sunulmaktadır. İl ve Bölge Çalışma
Grupları alan uzmanı öğretmenlerden oluşmaktadır ve değerlendirmeler önceden
belirlenen objektif kriterler doğrultusunda yapılmaktadır.
 İl ve Bölge Çalışma Gruplarının onayından geçen projelerin dokümanları Bölge Bilim
Kurullarına (BBK) teslim edilmektedir. BBK, TÜBİTAK tarafından belirlenen alan
uzmanı akademisyenlerden oluşturulmaktadır. Bu kurullar, projeleri dokümanlar
üzerinden incelemekte ve uygun bulduğu projeleri bölge sergilerine davet etmektedir.
BBK, bölge sergilerine katılan projeleri değerlendirmekte ve final sergisine katılacak
projeleri belirlemektedir.
 Sonuçları ise il düzeyindeki proje değerlendirme sonuçlarını bulundukları ilin internet
sayfasından, değerlendirmenin bittiği tarihten sonra bölge düzeyindeki proje
değerlendirme sonuçlarını ise illerinin bağlı olduğu bölge merkezi olan ilin internet
sayfasından öğrenebileceklerdir. Ayrıca bütün değerlendirmeler (İl ve Bölge
düzeyinde) sona erdikten itibaren danışman öğretmenler isterlerse “başvuru yaptıkları
giriş ekranından” “T.C Kimlik no ve Proje No” ile giriş yaparak da öğrenebilirler.

17.BBE proje çalışmasında elenen proje sahipleri itiraz edebilirler mi?
 Projelerin değerlendirilmesinde, değerlendirme kurullarınca belirtilen ölçütler
doğrultusunda verilen kararlar kesindir, itiraz edilemez.

18.BBE proje çalışmasında elenen projeler bir sonraki yıl için yeniden çalışmaya katılabilir
mi?
 BBE proje çalışmasında elenen projeler bir sonraki yılda yapılacak olan BBE proje
çalışmasına aynı proje ile katılamaz. Zaten sistem kaydını otomatik olarak reddecektir.

19.BBE proje çalışmasının Bölge Sergilerine seçilen projelerin öğrencileri “bölge ve final
sergisine” katılmak zorunlu mudur?
 Bölge sergisi ve final sergisine öğrenci ve danışman öğretmenlerin katılması
zorunludur.

20.BBE proje çalışmasın bölge sergisi ve Ankara finaline katılmaya hak kazanan öğrenci,
danışman öğretmen ve il temsilcileri yol, ulaşım, yatma ve barınma için bir ücret
ödeyecekler mi?
 Öğrencilerin yol ücretleri, danışman öğretmenlerin yol ücreti ile 2 günlük
yevmiyeleri, il çalışma grubu üyeleri ve il koordinatörlerinin yol ücreti ile 2 günlük
yevmiyeleri TEG Müdürlüğünün göndereceği ödenekten karşılanacaktır.
 Bölge ve final sergisi boyunca yukarıda belirtilen katılımcıların iaşe ve ibatesi
bölge sergisi için Bölge Merkezi il tarafından, Final Sergisi için ise TEG Müdürlüğü
tarafından karşılanacaktır.

21.BBE proje çalışmasında bölge merkezleri nasıl belirlenmektedir?
BBE proje çalışmasındaki bölge merkezleri TÜBİTAK tarafından
belirlenmektedir.

22.BBE proje çalışmasında ne tür ödüller verilmektedir?
 BBE proje çalışmasına katılan ve finale kalan öğrencilere ve danışman
öğretmenlere genel olarak teknolojik ödüller verilmektedir. Para ödülü
verilmemektedir.

23.BBE proje çalışmasının finaline katılan her öğrenci ödül alacak mı?
 BBE proje çalışmasının finaline kalan 100 projenin sahibi öğrenciler TÜBİTAK
Merkez Bilim Kurulu tarafından sergi boyunca değerlendirilerek 1. Elli ve 2. Elli
olarak iki gruba ayrılacaktır. Bütün öğrenciler ödüllendirilecektir. Ancak iki grup
arasında ufak farklar olacaktır.

24.BBE proje çalışmasında verilen ödüllerle ilgili bir sorun yaşanırsa hangi süreçler
izlenmelidir?
 BBE proje çalışmasında verilen ödüllerle ilgili olarak yaşanabilecek sorunlarda
teknolojik ürün içinde garanti belgesi bulunmaktadır. Bununla birlikte bulunduğu
yerdeki servise götürülmesi gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir