Zeytinburnu’na Göçle Gelen Orta Asyalı Halkın Sosyal Yapısındaki Değişimin Aileye Etkileri

Göç olgusu, toplumsal değişimin göstergelerinden biridir. Zeytinburnu ilçesinin nüfus yapısının önemli bir bölümünü Orta Asya kökenli Türkler oluşturuyor. Orta Asya’dan değişik zamanlarda farklı ülkelere göçler olduysa da göç edenler en çok Türkiye’ye gelmeyi istemişlerdir.

Aile insan toplumlarının çekirdeğini oluşturan birimdir. Bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmek beraberinde birçok önemli değişimi doğurmuştur. Toplumların en temel kurumu olarak görülen ve sağlıklı bireylerin yetişmesi için önemli bir yeri olan aile kurumu da göç olgusundan her yönüyle etkilenecektir. Bu yüzden özellikle Zeytinburnu’na Orta Asya’dan göç eden ailelerin kültürlerini devam ettirmede istikrarlılığı, girdikleri yeni toplumsal gruplar içerisinde kendilerini oraya ait hissedebilmeleri bize araştırmamızda göç olgusuyla birlikte bunun aile kurumuna etkileri üzerinde önemle durulması gerektiğini göstermektedir. 

Araştırmamızda birtakım hipotezler sunduk. Bunlar,

–                      Göç eden halkın aile ve sosyal yapısında göçten sonra önemli değişiklikler meydana gelmiştir.

–                      Göçle gelen Orta Asyalılar en çok siyasi ve ekonomik sebeplerle göç etmiştir ve aralarında sosyal dayanışma oldukça güçlüdür.

–                      Zeytinburnu halkının göçle gelenlere karşı davranışı her zaman olumlu yönde olmuştur.Öncelikle göçle Zeytinburnu’na yerleşen Orta Asyalılarla ilgili belediyelerden, kültür ve dayanışma vakıflarından, internetten bilgi topladıktan sonra ön hazırlık niteliğinde gözlem ve mülakat yapıldı. Daha sonra hazırlanan anket formları 100 kişilik örnekleme uygulandı. Ayrıca 4 kişiyle de mülakat yapıldı.

Elde ettiğimiz verilere göre, göçle gelen halkın aile yapısında değişiklikler meydana geldiyse de insanlar bundan şikayetçi değildir. Zeytinburnu’nda yaşıyor olmaktan dolayı memnun oldukları ve kendi aralarında sosyal dayanışmanın güçlü olduğu ortaya çıkmıştır. En çok siyasi, ekonomik sebepler onları göçe zorlarken kendileriyle Zeytinburnu’ndaki diğer halkları karşılaştırdıklarında dış görünüş açısından farklılık gördüklerini belirtmişlerdir.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Helin DİLMEÇ / Esra YÜKSEL

Danışman Öğretmen/ler      : Tuba BALCI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir