Zeytinburnu İlçesinin Cbs (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Tabanlı Deprem Risk Analizi

Türkiye bulunduğu konum itibariyle arazilerinin % 42’si birinci dereceden, % 24’ü ikinci dereceden ve %18’i ise üçüncü dereceden deprem bölgesi içinde yer almaktadır. Bu konumundan dolayı ülkemizde meydana gelen depremlerde büyük mal ve can kayıpları meydana gelmektedir. İnceleme sahası olarak seçtiğimiz Zeytinburnu ilçesi de deprem açısından birinci dereceden risk taşıyan bir alan olduğundan Marmara Denizi’nde meydana gelecek olası bir depremde büyük kayıplar olacaktır. Bu nedenle eğitim gördüğümüz okulumuzun da içinde yer aldığı ve büyük bir plansızlık örneği olan Zeytinburnu ilçesinin olası bir depremdeki durumunun ortaya konması bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada İstanbul’da meydana gelebilecek olası bir depremde Zeytinburnu ilçesinin kendi sınırları içerisinde hangi bölgelerde daha fazla risk taşıdığı, yerleşmeye en uygun alanların nereler olduğu, can ve mal kaybının en fazla nerelerde meydana geleceği tahmin edilmeye çalışılarak, depreme karşı Zeytinburnu’nda ne gibi önlemler alınabilir gibi konular üzerinde durulacaktır. Özellikle büyük bir plansızlık sonucu yapılaştırılmış bu alanlarda, jeolojik ve litolojik yapı, topografya, fay hatlarına uzaklık ve yeraltı taban suyu seviyesi ile ilgili analizler yapılarak olası bir depreme karşı en uygun yerleşim alanlarını tespit etmek öncelikli amacımızdır.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Bahar ŞEN / Yunus KUTLUK

Danışman Öğretmen/ler      : Mehmet Emin SÖNMEZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir