Zeytin Mucizesi

 

Bu çalışma diş çürümesini doğal yollarla engellemek amacıyla zeytin yaprağının antibakteriyel etkisinden yararlanarak diş çürümelerini engelleyebileceğini deneysel yöntemlerle göstermek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Taze zeytin yaprağı çayı, poşet zeytin yaprağı çayı ve zeytin yaprağı ekstresinden deney grupları, Klorheksidin Glukonat ve distile sudan ise kontrol grupları hazırlanmıştır. İ.Ü Diş Hekimliği Mikrobiyoloji Bölümü Laboratuvarlarında diş çürümelerine neden olan Mutans bakterileri için besiyerleri hazırlanıp 2ml’lik miktarlarda deney tüplerine 20 ml’lik miktarlarda petri kutularına dağıtılmış, bakteri süspansiyonu hazırlanmıştır. Deney ve kontrol grupları kâğıtlara emdirilerek petri kaplarının yüzeyine yayılıp 37°C’de 48 saat beklenmiş ve inhibisyon zonları (Antibakteriyel madde etrafında bakteri üremesinin gerçekleşmediği alan) ölçülmüştür. MBK:(Bakteriyi öldürücü etkili minimum test konsantrasyonu)değerleri saptanmıştır. Yapılan disk difüzyon deneyinin sonucunda Klorheksidin diglukonat gargarada inhibisyon zonu oluşmuş(bakteri ürememiş),zeytin yaprağı ekstresinde ise gargaraya göre daha küçük bir zon oluşmuştur. Diğer test solüsyonlarında ve distile suda ise inhibisyon zonu oluşmamıştır. MBK değeri,0.25 mg/ml bulunmuştur. Yapılan deneyler sonucunda inhibisyon zonu oluşturan zeytin yaprağı ekstresinin inhibe edici(bakterileri azaltıcı) etkisi olduğu, diş çürümelerine karşı kullanılabilecek doğal bir madde olduğu kanıtlanmıştır. Çalışmanın daha farklı yöntemlerle denendiğinde daha iyi sonuç vereceği belirlenmiş ve araştırmaya değer bulunup, araştırmaların devam edilmesi belirlenmiştir.

Nadin Kürkçüoğlu

Lara UYKIZ