Zeytin Karasuyundaki Fenolik Maddenin Granit İle Azaltılması

Zeytinciliğin yoğun  olarak yapıldığı yerlerde  karasu olarak da bilinen zeytinyağı atık suların
çevreye olan etkileri diğer atık su tiplerinden daha farklı ve daha fazladır. Karasuyun içermiş
olduğu  yüksek miktarda yağ  miktarı, yüksek organik madde ve keskin koku ve toksik özelliği olan
fenolik bileşenler önemli çevre problemlerine yol açmaktadır. Granit(granito; taneli), başlıca
kuvars ve feldspattan oluşan, az miktarda mika, amfibol, piroksen ve rastlantısal olarak diğer
mineraller içeren plutonik magma  kayacıdır. Yer kabuğunda  en sık rastlanan kayaçlardan biridir.
Yeryüzünde çok yaygın olarak bulunur. Bu çalışmanın amacı; çevre kirliliği açısından sorun yaratan
zeytin karasuyu içeriği olan fenolik madde  üzerindeki, granitin etkisini araştırmaktır.  Zeytin
kara suyunda fenolik bileşik tayini yapılarak, başlangıç değeri tespit edilmiştir. Granit
parçalanarak, aynı miktarda alınan karasu örneklerine  karıştırılmıştır. Karasu örneklerine
karıştırılan granit  parçalarının miktarı giderek  artırılmıştır. Granitli karasu örneklerinde 24
saat sonra fenolik bileşik tayini yapılmıştır. Fenolik bileşik miktarı ( GAE olarak )
hesaplanmıştır.  Yapılan hesaplamalar sonucunda,  başlangıçtaki  karasuda ( GAE ) fenolik bileşik
miktarı fazla çıkarken, granit ile muamele edilmiş karasuda daha az çıkmıştır. Granit miktarı
artarken, fenolik bileşik miktarının azaldığı görülmüştür.  Yapılan hesaplamalarda  granitin
fenolik madde  miktarını % 57-60 oranında düşürdüğü görülmüştür. Karasu içeriği olan fenolik madde
sorununa, granitin alternatif çözüm olabileceği  düşünülmektedir.

Zeytinciliğin yoğun  olarak yapıldığı yerlerde  karasu olarak da bilinen zeytinyağı atık suların çevreye olan etkileri diğer atık su tiplerinden daha farklı ve daha fazladır. Karasuyun içermiş olduğu  yüksek miktarda yağ  miktarı, yüksek organik madde ve keskin koku ve toksik özelliği olan fenolik bileşenler önemli çevre problemlerine yol açmaktadır. Granit(granito; taneli), başlıca kuvars ve feldspattan oluşan, az miktarda mika, amfibol, piroksen ve rastlantısal olarak diğer  mineraller içeren plutonik magma  kayacıdır. Yer kabuğunda  en sık rastlanan kayaçlardan biridir. Yeryüzünde çok yaygın olarak bulunur. Bu çalışmanın amacı; çevre kirliliği açısından sorun yaratan zeytin karasuyu içeriği olan fenolik madde  üzerindeki, granitin etkisini araştırmaktır.  Zeytin kara suyunda fenolik bileşik tayini yapılarak, başlangıç değeri tespit edilmiştir. Granit parçalanarak, aynı miktarda alınan karasu örneklerine  karıştırılmıştır. Karasu örneklerine  karıştırılan granit  parçalarının miktarı giderek  artırılmıştır. Granitli karasu örneklerinde 24 saat sonra fenolik bileşik tayini yapılmıştır. Fenolik bileşik miktarı ( GAE olarak ) hesaplanmıştır.  Yapılan hesaplamalar sonucunda,  başlangıçtaki  karasuda ( GAE ) fenolik bileşik miktarı fazla çıkarken, granit ile muamele edilmiş karasuda daha az çıkmıştır. Granit miktarı artarken, fenolik bileşik miktarının azaldığı görülmüştür.  Yapılan hesaplamalarda  granitin fenolik madde  miktarını % 57-60 oranında düşürdüğü görülmüştür. Karasu içeriği olan fenolik madde sorununa, granitin alternatif çözüm olabileceği  düşünülmektedir.

Dilek Parlakoğlu                                                             

Ömer Türan