Yüksek Hızlı Tren İçin Rüzgâr Hızı Risk Analizi

 

 

“Yüksek Hızlı Tren” ticari hizmetlerde kullanılan en az 250 km/h ve üzerindeki hıza ulaşabilen
sabit tertibatlı motor ve vagon setlerinden oluşan dizidir. Çalışmamızda rüzgâr hızının tren seti
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Doğrusal  hareket, hava sürtünmesi ve rüzgârın hızından dolayı
oluşacak kuvvet ile ilgili Fizik denklemleri kullanılarak rüzgâr  hızından kaynaklanan  kuvvet,
farklı rüzgâr  hızı ve drag katsayısı değerlerine  göre Excel sayfalarında hesaplanıp  grafikleri
çizilmiştir. Tren setine  etki eden  kuvvetin rüzgâr hızına göre değiştiği görülmüştür.  Etki eden
kuvvet, tekerleğin raya değen  noktasına göre bir devirme momentine  (kuvvet ile ağırlık merkezinin
raydan ortalama yüksekliği olan 1, 6 m’nin çarpımı) sahiptir. Bu moment ile tren setinin
ağırlığından kaynaklanan muvazene momenti (ağırlıkla rayların aralığı mesafesinin yarısı olan 0,
75’in çarpımı) arasındaki oran önemlidir. Emniyet sayısı olarak adlandırılan bu değer, ağırlığın
momentinin devirme momentine bölünmesiyle bulunur. Emniyet sayısının bir ve daha büyük olan
değerleri  için sistem  güvendedir ancak değer  birden  daha  küçük  olursa  tren  devrilerek
deray  olur. Bununla  ilgili hesaplamalar da yapılmış ve eldeki verilere göre emniyet sayıları
hesaplanarak, emniyet sayısının ve etki eden  kuvvetin  rüzgâr  hızına bağlı grafikleri
çizilmiştir. Mevcut hat için henüz bir sıkıntı olmasa da, yapımı süren diğer hatlarda oluşabilecek
yüksek hızdaki rüzgârların bu etkiler açısından etüt  edilmesi  şarttır.

“Yüksek Hızlı Tren” ticari hizmetlerde kullanılan en az 250 km/h ve üzerindeki hıza ulaşabilen sabit tertibatlı motor ve vagon setlerinden oluşan dizidir. Çalışmamızda rüzgâr hızının tren seti üzerindeki etkisi incelenmiştir. Doğrusal  hareket, hava sürtünmesi ve rüzgârın hızından dolayı oluşacak kuvvet ile ilgili Fizik denklemleri kullanılarak rüzgâr  hızından kaynaklanan  kuvvet,  farklı rüzgâr  hızı ve drag katsayısı değerlerine  göre Excel sayfalarında hesaplanıp  grafikleri çizilmiştir. Tren setine  etki eden  kuvvetin rüzgâr hızına göre değiştiği görülmüştür.  Etki eden kuvvet, tekerleğin raya değen  noktasına göre bir devirme momentine  (kuvvet ile ağırlık merkezinin  raydan ortalama yüksekliği olan 1, 6 m’nin çarpımı) sahiptir. Bu moment ile tren setinin ağırlığından kaynaklanan muvazene momenti (ağırlıkla rayların aralığı mesafesinin yarısı olan 0, 75’in çarpımı) arasındaki oran önemlidir. Emniyet sayısı olarak adlandırılan bu değer, ağırlığın momentinin devirme momentine bölünmesiyle bulunur. Emniyet sayısının bir ve daha büyük olan değerleri  için sistem  güvendedir ancak değer  birden  daha  küçük  olursa  tren  devrilerek   deray  olur. Bununla  ilgili hesaplamalar da yapılmış ve eldeki verilere göre emniyet sayıları hesaplanarak, emniyet sayısının ve etki eden  kuvvetin  rüzgâr  hızına bağlı grafikleri çizilmiştir. Mevcut hat için henüz bir sıkıntı olmasa da, yapımı süren diğer hatlarda oluşabilecek  yüksek hızdaki rüzgârların bu etkiler açısından etüt  edilmesi  şarttır.

Zehra Cansüngü

Merve Ceylan

Safiye Merve Özkaldı

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir