Yeni Işığın Bazı Saydam Maddelerden Geçerken Madde Tarafından Soğurulmasının Ultrases Kullanılarak Değiştirilmesi

Işık bir enerji çeşidi olduğuna göre, geçtiği ortamlarda bu enerjinin bir kısmı ortam tarafından soğrulur. Yani ışığın enerjisinin bir kısmı ortama aktarılır. Işığın saydam bir ortamdan geçerken, saydam ortamın ışığı soğurma miktarını artırılabilmek veya daha genel anlamıyla değiştirilebilmek deneyimizin amacıdır.

Işığın saydam bir ortamdan geçerken, saydam ortamın ışığı soğurma kapasitesinin değiştirilebilmesi olayında ultrasesin etkili olup olmadığını tespit etmek için tek bir deney düzeneği üzerinden pratik olarak çabuk değiştirilecek iki ayrı düzenek kuruldu.

Bunlardan birsi ultrases uygulamadığımız (yani kontrol grubu) diğer ise ultrases uyguladığımız (deney grubu) düzenek. Her düzenekte su dolu cam kaptan geçen ışığın fotoselde yaptığı aydınlanma ölçülürken, ışık kaynağı-cam kap, cam kap-fotosel arası uzaklık, Ultrases yayan ultrasonik probların su içersindeki batma derinliği sabit kalacak şekilde ayarlandı ve dış etkilerin optimum düzeyde olması için tüm ölçümler olabildiğince karanlık bir ortamda alındı. Deney ve kontrol gruplarıyla elde edilen verilerle % verimlilik hesabı yapıldı.

Yapılan deneylerde alınan ölçümlerin bazılarında ortamın tamamen karanlık haline getirilememesinden sebep, deney ortamına gün ışığının etkisi olmuş ve verilere yansımıştır. Ancak her deney düzeneğinin kendi içinde aynı şartlarda gerçekleşmesinden sebep bu istenmeyen dış etki sonuçları etkileyecek düzeyde olmadığı tespit edilmiştir.

Ultrasesin fiziksel bir dalga olmasından sebep içerisinde yayıldığı ortam molekülerini titreşime zorlaması, içinden ışık geçen saydam bir sıvı içerisine uygulandığında da bu özelliğinden sebep sıvı moleküllerini bir titreşim hareketi yapmaya zorlaması ışıkta bir miktar saçılmalara neden olmuş, buda bir miktar ışığın soğrulmasını artırmıştır.

Işığın geçtiği ortama hangi frekansta ultrases uygulanırsa uygulansın, ışığın soğrulma miktarını (yani enerjiyi tutma kapasitesi) artırmaktadır. Ayrıca kullanılan ultrasesin şiddetinin azalması bu soğrulma miktarını artırmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir