Yarımburgaz Mağarasının Kültür Ve Tarih Turizmine Kazandırılmasını Sağlamak

İstanbul`un 800 bin yıllık geçmişini gözler önüne seren ve medeniyet tarihinde önemli bir yere sahip olan fakat günümüzde oldukça tahrip edilmiş ve kendi kaderine terk edilmiş Yarımburgaz Mağarası’nın temizlenmesi ve günümüz tarih turizmine kazandırılması için yetkili kurumları harekete geçirmek bu projemin amacıdır. Araştırmamda öncelikle kaynak taraması yöntemini kullandım. Ulaştığım kaynaklar sonucunda Yarımburgaz Mağarası`nın tarihi kimliği hakkında bilgi elde ettim. Bu bilgiler ışığında saha araştırması yaptım.

 Gözlemlerim sonucunda birinci derecede yetkili olan Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu`na başvurdum, daha sonra yerel yönetimlerle irtibata geçtim. Ayrıca 1986-90 yılları arasında mağarada kazı çalışması yapmış olan Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ile görüşülerek ayrıntılı bilgi elde edilmiştir. İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki mağaradan elde edilen bulgular da fotoğraflanmıştır.

 Yapılan araştırmalar sonucunda, Paleolitik dönemden günümüze kadar uzanan zaman diliminde coğrafyasının bütün değişikliklerinden etkilendiğini gösteren bir doğal tarih müzesi durumundaki Yarımburgaz Mağarası’nın hak ettiği değeri görmediğini ve bu sürecin böyle devam ettiği kanaatine vardım. Ben bu projemle konuyla ilgili olarak yetkili kurumların dikkatini çekmeye çalıştım. Böylece hem tarihi hem de kültürel olarak büyük değer taşıyan Yarımburgaz Mağarası, 2010 Kültür Başkenti İstanbul’un geçmişine ve günümüze yakışır bir şekilde muhafaza edileceğine inanıyorum.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Muhyettin ÇINAR

Danışman Öğretmen/ler      : Zuhal YILDIRIM / İbrahim ÇAPKAN