Üzüm Salkım Güvesi (Lobesia Botrana Den. Et Schıff. ) İle Biyoteknolojik Mücadele

Üzüm yeryüzünde  kültürü yapılan en eski meyve türlerinden biridir. tarihçesi M. Ö. 5000 yılına
kadar  dayanır.  Anavatanı Anadolu’yu  da içine alan Küçük Asya, Kafkasya’yı da kapsayan  bölgedir.
Diğer meyvelerle  kıyaslandığında en fazla çeşide sahip olan türlerden  biri olan üzümün 15.
000’nin üzerinde üzüm çeşidi bulunduğu  tahmin edilmektedir.  Önemli  bağ zararlılarından olan
salkım güvesi   küçük bir gece kelebeğidir.  Özellikle gelişmiş  taban  bağlarda  görülür.  Zararı
yapan kelebeğin tırtıllarıdır. Bunlar tomurcuk, çiçek ve olgun daneleri  yiyerek  zararlı olurlar.
Tomurcuk, çiçek ve olgun daneleri yiyerek  zararlı olurlar.
Tomurcuk devresinde başlayan güve  zararı hasata  kadar sürer.  En önemli  zararları koruk ve olgun
dane devresindedir. Daneleri bir ağla birbirine bağlar. Üzümlerin tatlılaştığı günlerde,  delinen
tanelerin suyu, sağlam  danelerin üzerine akar, buralarda Botrytis  cineara gibi mantarlar üreyerek
salkımları çürütürler. Uygun  koşullarda zarar oranı % 70’e kadar çıkmaktadır. Salkım güvesi
direkt olarak üründe meydana  getirdiği  zararla bağların en önemli ve en ekonomik öneme haiz
zararlısıdır. Ayrıca, yaş üzüm ihracatında ambalajlamada sorun olarak karşımıza çıkar. Çiftleşmeyi
Engelleme  Tekniği-ÇE, Kültürel Önlemler, Biyolojik Mücadele gibi biyoteknolojik ve biyolojik
mücadeleler yaparak üzüm salkım güvesini etkisiz hale getirerek ekonomiye ve sağlıklı üzüm
yetiştirilmesine  kimyasal ilaç kullanmadan katkı sağlamak  projemizin temel hedefini
oluşturmaktadır.

Üzüm yeryüzünde  kültürü yapılan en eski meyve türlerinden biridir. tarihçesi M. Ö. 5000 yılına kadar  dayanır.  Anavatanı Anadolu’yu  da içine alan Küçük Asya, Kafkasya’yı da kapsayan  bölgedir.  Diğer meyvelerle  kıyaslandığında en fazla çeşide sahip olan türlerden  biri olan üzümün 15. 000’nin üzerinde üzüm çeşidi bulunduğu  tahmin edilmektedir.  Önemli  bağ zararlılarından olan  salkım güvesi   küçük bir gece kelebeğidir.  Özellikle gelişmiş  taban  bağlarda  görülür.  Zararı yapan kelebeğin tırtıllarıdır. Bunlar tomurcuk, çiçek ve olgun daneleri  yiyerek  zararlı olurlar. Tomurcuk, çiçek ve olgun daneleri yiyerek  zararlı olurlar.Tomurcuk devresinde başlayan güve  zararı hasata  kadar sürer.  En önemli  zararları koruk ve olgun dane devresindedir. Daneleri bir ağla birbirine bağlar. Üzümlerin tatlılaştığı günlerde,  delinen tanelerin suyu, sağlam  danelerin üzerine akar, buralarda Botrytis  cineara gibi mantarlar üreyerek  salkımları çürütürler. Uygun  koşullarda zarar oranı % 70’e kadar çıkmaktadır. Salkım güvesi  direkt olarak üründe meydana  getirdiği  zararla bağların en önemli ve en ekonomik öneme haiz zararlısıdır. Ayrıca, yaş üzüm ihracatında ambalajlamada sorun olarak karşımıza çıkar. Çiftleşmeyi  Engelleme  Tekniği-ÇE, Kültürel Önlemler, Biyolojik Mücadele gibi biyoteknolojik ve biyolojik mücadeleler yaparak üzüm salkım güvesini etkisiz hale getirerek ekonomiye ve sağlıklı üzüm yetiştirilmesine  kimyasal ilaç kullanmadan katkı sağlamak  projemizin temel hedefini oluşturmaktadır.

Mehmet Ali Onaran

Melike Aybüke Ersan

Nermin Avcı