Üzüm Çekirdeğinin Sulardaki Nitrat İyonlarını Arıtma Etkisi

Projemizde amacımız her geçen gün insan sağlığını tehdit eden, su kirliliğine sebep olan nitrat iyonlarını doğal antioksidan bitkilerden, kara üzümün çekirdeklerinden faydalanarak uzaklaştırılmasıdır. 

Hayatın en temel ihtiyaçlarından olan suyun, temiz olması sağlık açısından çok önemlidir. Su kaynakları, endüstriyel atıklar, deterjan gibi evsel atıklar, tarım alanlarında kullanılan ilaç ve gübrelerle kirlenmektedir.Son yıllarda kirliliğe neden olan etkenlerden biride nitrat miktarında görülen artıştır.

 Sularda yüksek miktarda nitrat bulunması bir çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke için bir halk sağlığı sorunu halini almıştır. Nitratın insan sağlığına etkisi; akut toksisite, uzun vade de kanser oluşumuna sebep olması gibi çeşitli sağlık problemlerine neden olmaktadır. 

Tarım alanlarında gereğinden fazla gübre kullanımı bu bölgelerdeki suların nitrat iyonu miktarını artırdığından, yine bu bölgelerde yetiştirilebilen ve ülkemizin büyük bir bölümünde yetiştirilme imkanı olan üzüm meyvesinin antioksidan özelliğinden faydalanarak sulardaki nitrat iyonunun uzaklaştırması deneylerle kontrol edilmiştir. 

Deneyimizde kurutulmuş kuru üzüm çekirdeklerinden yararlandık ve farklı konsantrasyon-ardaki nitrat iyonu içerikli sulara aynı miktarlarda üzüm çekirdeklerini koyarak eşit sürede beklettik sonuç olarak sularımızdaki nitrat iyonunun tamamına yakınının uzaklaştığını gözlemledik. 

Türkiye’de yetiştirilen üzümlerin sirke, pekmez,pestil ve alkollü içki sanayinde kullanılması içeriğinde Resveratrol bulunan antioksidan üzüm çekirdek ve posalarının üretilmesine olanak sağlamaktadır. Bu fabrika atıklarının yakın bölgelerdeki su arıtım tesislerinde değerlendirilebilmesi, ekonomiye, halk sağlığına ve doğal dengenin korunmasına fayda sağlayacaktır.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Samet ADA / Yunus Emre TARHAN

Danışman Öğretmen/ler      : Yasemin TUNÇER

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir