Üzüm Çekirdeğinin Sulardaki Nitrat İyonlarını Arıtma Etkisi

 

 

Projemizde amacımız her geçen gün insan sağlığını tehdit eden, su kirliliğine sebep olan nitrat
iyonlarını doğal antioksidan bitkilerden, kara üzümün                   43
çekirdeklerinden faydalanarak uzaklaştırılmasıdır.
Hayatın en temel  ihtiyaçlarından olan suyun, temiz  olması  sağlık  açısından çok  önemlidir. Su
kaynakları, endüstriyel  atıklar, deterjan  gibi evsel
atıklar, tarım alanlarında kullanılan ilaç ve gübrelerle kirlenmektedir. Son yıllarda dikkat çeken
kirlilik sebeplerinden biride nitrat miktarında görülen
artıştır. Sularda yüksek miktarda nitrat bulunması birçok gelişmiş  ve gelişmekte olan ülke için
bir halk sağlığı  sorunu  halini almıştır. Nitratın insan
sağlığına etkisi; akut toksisite, uzun vade de kanser oluşumu gibi çeşitli sağlık problemleri
olarak görülmektedir.  Tarım alanlarında gereğinden  fazla
gübre kullanımı bu bölgelerdeki suların nitrat iyonu miktarını artırdığından, yine bu bölgelerde
yetiştirilebilen ve ülkemizin büyük bir bölümünde
yetiştirilebilen üzüm meyvesinin  antioksidan özelliğinden  faydalanarak sulardaki nitrat iyonunun
uzaklaştırması deneylerle  kontrol  edilmiştir.
Deneyimizde  kurutulmuş kuru üzüm çekirdeklerinden  yararlandık ve farklı konsantrasyonlarda ki
nitrat iyonu içerikli sulara aynı miktarlarda  üzüm
çekirdeklerini koyarak eşit sürede  beklettik sonuç  olarak sularımızdaki nitrat iyonunun  tamamına
yakınının uzaklaştığını  gözlemledik. Türkiye’de
yetiştirilen üzümlerin sirke, pekmez,  pestil ve alkollü içki sanayinde  kullanılması içeriğinde
Resveratrol bulunan antioksidan üzüm çekirdek ve
posalarının üretilmesine olanak sağlamaktadır.  Bu fabrika atıklarının yakın bölgelerdeki su arıtım
tesislerinde değerlendirilebilmesi, ekonomiye, halk
sağlığına ve doğal dengenin korunmasına fayda sağlayacaktır.

Projemizde amacımız her geçen gün insan sağlığını tehdit eden, su kirliliğine sebep olan nitrat iyonlarını doğal antioksidan bitkilerden, kara üzümün çekirdeklerinden faydalanarak uzaklaştırılmasıdır.Hayatın en temel  ihtiyaçlarından olan suyun, temiz  olması  sağlık  açısından çok  önemlidir. Su kaynakları, endüstriyel  atıklar, deterjan  gibi evselatıklar, tarım alanlarında kullanılan ilaç ve gübrelerle kirlenmektedir. Son yıllarda dikkat çeken  kirlilik sebeplerinden biride nitrat miktarında görülenartıştır. Sularda yüksek miktarda nitrat bulunması birçok gelişmiş  ve gelişmekte olan ülke için bir halk sağlığı  sorunu  halini almıştır. Nitratın insansağlığına etkisi; akut toksisite, uzun vade de kanser oluşumu gibi çeşitli sağlık problemleri olarak görülmektedir.  Tarım alanlarında gereğinden  fazlagübre kullanımı bu bölgelerdeki suların nitrat iyonu miktarını artırdığından, yine bu bölgelerde yetiştirilebilen ve ülkemizin büyük bir bölümündeyetiştirilebilen üzüm meyvesinin  antioksidan özelliğinden  faydalanarak sulardaki nitrat iyonunun uzaklaştırması deneylerle  kontrol  edilmiştir.Deneyimizde  kurutulmuş kuru üzüm çekirdeklerinden  yararlandık ve farklı konsantrasyonlarda ki nitrat iyonu içerikli sulara aynı miktarlarda  üzümçekirdeklerini koyarak eşit sürede  beklettik sonuç  olarak sularımızdaki nitrat iyonunun  tamamına  yakınının uzaklaştığını  gözlemledik. Türkiye’deyetiştirilen üzümlerin sirke, pekmez,  pestil ve alkollü içki sanayinde  kullanılması içeriğinde  Resveratrol bulunan antioksidan üzüm çekirdek veposalarının üretilmesine olanak sağlamaktadır.  Bu fabrika atıklarının yakın bölgelerdeki su arıtım tesislerinde değerlendirilebilmesi, ekonomiye, halksağlığına ve doğal dengenin korunmasına fayda sağlayacaktır.

Yasemin Tunçer

Samet Ada

Yunus Emre Tarhan