Ulva lactuca l.cladophora sp. Codıum tomentosum j. Organik tarımda gübre olarak kullanılabilir mi?

Denizlerde doğal olarak yetişen, fazla bir kullanım alanı bulunmayan yosunları organik tarımda kullanarak; sağlık ve çevreye büyük zararlar veren suni gübrelerin kullanımını azaltabilmek, bu sayede daha sağlıklı ürünler yetiştirebilmek için projemizi gerçekleştirdik.

 Projemizin ilk aşamasında sahilden yosunları topladık. Yosunları çeşitli artık, kum ve tuzlardan arıtmak için su dolu kovalarda beklettik. Kapalı kaplara aldığımız yosun örneklerini teşhis için İstanbul Üni. Fen- Ed. Fak. Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı laboratuarına götürdük.Yosunları gazete üzerine yayarak  30C’ye ayarlanmış etüvde 1 hafta, gölge , havadar bir ortamda 1 hafta her gün gazeteleri değiştirmek suretiyle kuruttuk. Kurutulan yosunları blenderdan geçirdikten sonra daha ince bir yapıya ulaşmak ve kalan kumlardan ayırmak için eledik, toz halinde yosun gübremizi elde ettik. Daha sonra ekim  için gerekli olan 15 adet saksı ve toprağı temin ettik ve yapısını belirlemek için tahlil yaptırdık.

 Ekeceğimiz soğan, marul ve yoncanın ekim şartları ile gübre isteklerini araştırarak ne kadar tohum ve gübre kullanacağımızı belirledikten sonra ekimi gerçekleştirdik. Saksılarımızı ışık alabilecek, ısının uygun olduğu bir yere yerleştirdik. Bitkilerimize düzenli olarak haftada bir gün 100 ml su verdik, gerekli ölçüm ve gözlemleri yaptık. 

Sonuç olarak marulda 1 g yosun gübresi, yoncada 2.79g yosun gübresi ve soğanda 6.79 g yosun gübresi verilen

saksılarda gelişmenin diğer bitkilere göre daha fazla olduğunu belirledik. Genel olarak yaptığımız ölçüm ve gözlemlerde ürettiğimiz yosun gübresinin soğan, marul ve yoncada  suni gübreye oranla çimlenmeyi ve bitki gelişmesini hızlandırdığını tespit ettik. Organik tarımda Ulva lactuca L. , Cladophora sp. , Codium tomentosum yosunlarından elde ettiğimiz gübrenin kullanılmasıyla insan ve çevre sağlığına katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Soner GÜNDER / Metehan PEHLİVAN

Danışman Öğretmen/ler      : Gülsemin SAVAŞ