Üç Ayrı Yetiştirme Ortamına Farklı Mikoriza Türleri Aşılamalarının Elazığ Yerli Biberinin Gelişimine Etkisi

 

 

Doğada  birçok tarla ve bahçe bitkisi hiçbir kimyasal girdi olmadan  sağlıklı olarak
yetiştirilebilir. Yakın zamana  kadar toprakta alınabilirliği yavaş olan besin elementlerinin
alımının yalnızca bitki kökleri tarafından  sağlandığı  sanılıyordu. Son yıllarda yapılan bilimsel
araştırmalarda  bitki besin  maddelerinin  bitki kökleri yanı sıra mikoriza diye adlandırılan ve
teşhisi mikroskop altında yapılabilen ve çok miktarda  hif üretebilen fungus türleri tarafından
alındığı tespit  edilmiştir Bitkilerin gövde ve kök kısımları 65-
75 oC da 48 saat süreyle kurutulduktan sonra tartılarak kuru madde  ağırlıkları belirlenip,  analiz
için bir kısmı çelik aksama sahip bir öğütücü  yardımıyla öğütülecektir. Öğütülen bitki
örneklerinden  0, 2 g alınarak kuru yakma yöntemine göre 550 oC’de  5 saat kül fırınında
yakılacaktır. Yakılan örneklerin  üzerine  1/3’lük HCL çözeltisinden  2 ml konularak üzeri saf su
ile tamamlanacak ve örnekler filtre kağıdından  20 ml’lik kaplara süzülecektir.  Kuru yakma
metoduna göre elde edilen ekstraksiyon çözeltisinde atomik absorbsiyon spektrofotometre  yardımıyla
bitkinin mikroelement  (Fe, Cu, Mn, ) konsantrasyonları belirlenecektir. Denemede elde edilecek
bulgular sonucunda;  ilimizde yetiştiriciliği yapılan dolmalık biber bitkisinin mikorizaya bağımlı
olup olmadığı  araştırılarak bu bitkinin konukçu  bitki olarak ileride kurulacak denemeler için de
kullanılması tavsiye edilebilir. İlimizde doğal ortamda bulunan mikorizanın  izole  edilip,  ilimiz
ekolojisine uyum göstermiş ve doğal bitki kökleri ile siymbiyotik ilişki kurarak  çoğalabilen
sporların çoğaltılması ve tarımda kulanım olanaklarının araştırılması ilimiz tarımına  büyük  katkı
sağlayacaktır.

Doğada  birçok tarla ve bahçe bitkisi hiçbir kimyasal girdi olmadan  sağlıklı olarak yetiştirilebilir. Yakın zamana  kadar toprakta alınabilirliği yavaş olan besin elementlerinin alımının yalnızca bitki kökleri tarafından  sağlandığı  sanılıyordu. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarda  bitki besin  maddelerinin  bitki kökleri yanı sıra mikoriza diye adlandırılan ve teşhisi mikroskop altında yapılabilen ve çok miktarda  hif üretebilen fungus türleri tarafından alındığı tespit  edilmiştir Bitkilerin gövde ve kök kısımları 65-75 oC da 48 saat süreyle kurutulduktan sonra tartılarak kuru madde  ağırlıkları belirlenip,  analiz için bir kısmı çelik aksama sahip bir öğütücü  yardımıyla öğütülecektir. Öğütülen bitki örneklerinden  0, 2 g alınarak kuru yakma yöntemine göre 550 oC’de  5 saat kül fırınında yakılacaktır. Yakılan örneklerin  üzerine  1/3’lük HCL çözeltisinden  2 ml konularak üzeri saf su ile tamamlanacak ve örnekler filtre kağıdından  20 ml’lik kaplara süzülecektir.  Kuru yakma metoduna göre elde edilen ekstraksiyon çözeltisinde atomik absorbsiyon spektrofotometre  yardımıyla bitkinin mikroelement  (Fe, Cu, Mn, ) konsantrasyonları belirlenecektir. Denemede elde edilecek  bulgular sonucunda;  ilimizde yetiştiriciliği yapılan dolmalık biber bitkisinin mikorizaya bağımlı  olup olmadığı  araştırılarak bu bitkinin konukçu  bitki olarak ileride kurulacak denemeler için de kullanılması tavsiye edilebilir. İlimizde doğal ortamda bulunan mikorizanın  izole  edilip,  ilimiz ekolojisine uyum göstermiş ve doğal bitki kökleri ile siymbiyotik ilişki kurarak  çoğalabilen sporların çoğaltılması ve tarımda kulanım olanaklarının araştırılması ilimiz tarımına  büyük  katkı sağlayacaktır.

Bülent Yaman                                                          Firdevs Sümeyye Cebeloğlu

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir