Tuzlu Su Kaynaklarının Hidrolojik, Hidrojeokimyasal, Stratigrafik Ve Sedimantolojik Özelliklerinin Saptanması

09.05.08, 16.06.08, 21.07.08, 04.08.08, 28.09.08 ve 04.10.08 tarihlerinde, proje materyallerini toplamak amacı ile Muğla ilinin Milas ilçesi sınırları içinde bulunan 8 adet karstik soğuksu kaynağına gidilmiştir. Sekiz su kaynağındaki suyun sıcaklığı (ºC), çözünmüş oksijen oranı (mg/l) ve oksijen doygunluğu (%), elektriksel iletkenliği (EC), tuzluluğu (‰), pH’sı ve redoks potansiyeli (mV) Multi WTW 340i marka portatif ölçüm cihazı ile yerinde (in situ) ölçülmüştür. Toprak tuzlanması olan bir istasyonda alınan toprak 1:1 oranında saf su ile iyice karıştırıldıktan sonra WTW 340i cihazı ile elektriksel iletkenliği (EC), tuzluluğu (‰) ve pH’sı ölçülmüştür. Lowrance Globalnavy 212 marka el tipi GPS cihazı ile istasyonların koordinatları belirlenmiştir. Kaynakların önünde birikmiş olan Holosen (güncel) sedimanları, göz açıklığı 55 µm olan el tipi numune toplanmıştır. Uluslararası Hidrojeologlar Birliği’nin sınıflandırmasına göre kaynakların tümünün Na-Cl tipi sulardır. Sekiz su kaynağındaki tuzluluk oranları ‰ 3.5 (α- Oligosalin ve Oligosalin) – 15.1 (α- Mesosalin ve Mesosalin) arasında değişmektedir. Tüm kaynak sularında ölçülen pH değerleri hafif baziktir. Thatosönozda bulunan kabuklar 7’inci istasyon dışındaki tüm istasyonlarda tuzluluğun uzun yıllardır ‰ 5’in altına düşmediğini göstermektedir. Tüm sonuçlar göze önüne alındığında karstik kaynaklara alüvyon tabakadan miktarı gittikçe artan bir şekilde deniz suyu girişinin olduğunu söylemek mümkündür. Sayıları gittikçe artan balık çiftlikleri de kaynaklardaki suların tuzluluğunun artmasına ve toprağın tuzlanmasına sebep olmaktadır. Kaynaklarda ölçülen parametrelerin ortalamalarına göre sular, pH ve sıcaklık değerleri bakımından I. ve II. sınıf, diğer parametrelerin değerleri açısından III. ve IV. sınıf sulardır. Çalışılan su kaynakları acı su ekosistemlerinin ülkemizdeki önemli örnekleridir. Bundan kaynakların dolayı fiziko-kimyasal özelliklerin bozulmaması oldukça önem arz etmektedir.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Ecehan ALİOĞLU / Yasemen YAĞCI

Danışman Öğretmen/ler      : Bayram TOPAL