Türkler’in Tarih Boyunca Kullandıkları Temizlik Malzemeleri (Temizlikle Gelen Uygarlık)

Bu çalışmanın amacı Türkler’in tarih boyunca temizlik konusuna nasıl yaklaştığının ve bunu hayata nasıl geçirildiğinin, ne tür temizlik malzemelerinin kullanıldığının ortaya konulmasıdır.

 Bu amaçla Türkler’in  temizlik anlayışları çeşitli kaynaklardan araştırılmış  bu yönlerinin diğer milletlere göre ne kadar üstün olduğu mukayese etmek amacıyla diğer milletlerinde temizlik kültürleri araştırılmıştır. 

Türklerin temizlik anlayışına dair birincil kaynak taramaları yapılmış. Güvenirliliği kesin olan kaynaklar kullanılmıştır. Konuyla alakalı akademisyen makaleleri taranmıştır. Ayrıca Türkler’in kullandıkları temizlik malzemelerine ait bilgiler internetten ve çeşitli ansiklopedilerden yararlanarak oluşturulmuştur. Türk temizlik anlayışı ve diğer milletlerin temizlik anlayışları kaynaklardan yararlanarak  karşılaştırılmıştır. 

Sonuç  olarak ; 

Türklerin  tarih boyunca  kullandıkları temizlik malzemelerinin Su, kil, kül, ateş, soda, çöven otu, hintkestanesi, keçi sütü, sabun, herdemtaze, saparna kökü, süt kökü, tavşan kulağı,  kaşık otu olduğu görülmüştür.  Yapılan proje çalışması sonucunda bu malzemelerin günümüzde de temizlik ve ilaç sanayide kullanıldığı görülmektedir.

 Ve Türkler tarih boyunca ellerindeki bütün teknik imkanları sonuna kadar kullanarak tarihin her döneminde temizliği hayatın ve medeniyet yürüyüşlerinin merkezine yerleştirdikleri görülmektedir.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Şehman TERZİ

Danışman Öğretmen/ler      : Türkan ORAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir