Türkiye’de Mahkûm Gömleğini Giymiş Sabıkalı Çocukların Sosyalleşme Süreci

Projenin amacı;Öncelikle günümüzde veya geçmişte mahkûm gömleğini giymiş çocukların Türkiye’deki mevcut durumunun sosyal yönden tespitidir. Küçük yaşta annesi veya babası  hapishaneye girmiş,veya kendi mahkum olmuş bir çocuğun sosyalleşmesi her açıdan sorunlar yumağı eşliğinde gelişecektir.Projemizde hem günümüzde hem de geçmişte,ebeveynleri veya  kendileri mahkum olmuş,bireylerin sosyalleşme süreçlerini canlı örnekler bularak incelemek . Günümüz çocuklarının bu hatalara düşmesini engelleyerek, ülkemizi sağlıklı bir nesle teslim etmek. Suç işleme yaş seviyesinin küçük yaşlara inmesinin önüne geçmek.

Bu projedeki süjeler(mahkumlar) iki bölüme ayrılarak incelenmiştir. Birinci bölümde babası mahkum olup küçük yaşta yetim kalan çocukların sosyalleşme süreci. İkinci bölümde küçük yaşta mahkum olmuş insanların sosyalleşme süreci incelenmiştir.

Bu proje çalışmasını yapan öğrencilerden Tayfun Güneş’in babası adam öldürmekten içeri girmiş ve şu an hala firar olan mahkûm bir babanın oğludur. Yıllardan beri çektiği maddi ve manevi sıkıntılar, toplum içinde adam öldüren katil bir babanın oğlu olarak tanınması, annesi ile tek başına hayata tutunmaya çalışması, bunun gibi sosyal alanda içinden çıkılmaz bir buhranın tam ortasında kalması sonucu bu proje ortaya çıkmıştır. Bu projede babası hapishanede olan veya hapishaneden çıkmış çocuklar ya da eskiden hapishaneye çocuk yaşta girmiş kişiler bulunarak gerçekleştirilmiştir. Onlarla sosyalleşme süreci üzerine  röportajlar, anketler, lıebowıtz sosyal fobi belirtileri ölçeğİ, minnesota çok yönlü kişilik envanteri testleri, depresyon testi, resim testi yapılarak önemli sonuçlara varılmıştır. Yapılan çalışmalar kamera ve fotoğraflarla kayıt altına alınmıştır.

Gelişmiş ülkelerde suçla mücadele etmenin en etkili yolu suçların oluşumuna engel olma, yani önleyici hizmetlerdir. Mahkum olmuş çocuklar içinde  bu geçerlidir. Çocuk, çoğunlukla suçlu gömleğini bir günde giymemektedir. Bu, dikkatle bakanların rahatlıkla görebileceği bir süreçtir. Bu süreç içinde müdahale edilebilir ve suçun nedenleri bölümünde etraflıca bahsettiğimiz sebepler ortadan kaldırılabilirse çocuğun suça yönelmesi kolaylıkla engellenebilir.

On üç sabıkalı süje ile güç koşullarda riskli ortamlarda gerçekleştirilen testler,röportajlar sonucunda çok ciddi sonuçlara vardık.Hepsi sorunlu,infilak etmeye hazır birer bombalar.Kesinlikle tıbbi tedaviye ihtiyaçları var.Sosyalleşme sorunları hala devam etmekte;fakat kendileri bu durumu görmemezlikten gelerek yaşamlarına devam etmeye çalışıyorlar.Çocukluklarını yaşayamamış olmanın ezikliğini taşıyorlar.Mutsuzluk ve umutsuzluk dolu yarınlara her gün su alan gemi ile  büyük dalgalara meydan okuyorlar.Maalesef  artık onlara kendilerinden başka yardım edecek kimse yok.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Tayfun GÜNEŞ / Miray AKSOY

Danışman Öğretmen/ler      : Hasan AVCU