TÜBİTAK Patent Teşvikleri

Amaç

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulması

Kapsam

1. Aşama: Ulusal patent başvuruları;

 • Patent başvuru tarihi, 23.08.2006 veya daha sonraki bir tarih olmalıdır.
 • Teşvik başvurusunun yapıldığı tarihten sonraki harcamaları kapsar.

2. Aşama: Uluslararası (PCT) veya bölgesel (EP) patent başvuruları (ilk başvuru aşaması);

 • Uluslararası veya bölgesel patent başvuru tarihi, 23.08.2006 veya daha sonraki bir tarih olmalıdır.
 • Uluslararası veya bölgesel patent başvurusu esnasında yapılan ilk harcamayı (başvuru ücreti, araştırma raporu ücreti, vs.) kapsar.

3. Aşama: Uluslararası (PCT) veya bölgesel (EP) patent başvuruları (araştırma raporu sonrası);

 • Ulusal aşamada tescile bağlanmamış veya patenti onaylanmamış olmalıdır. (başvuru tarihi sınırı yok)
 • Teşvik başvurusunun yapıldığı tarihten sonraki harcamaları (inceleme raporu düzenletme, ulusal faza giriş vb. ücretleri) kapsar.

Kimler Yararlanabilir

Tüm T. C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu esaslar kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler.

Destek Miktarları ve Şekilleri

1. Aşama: Ulusal patent başvuruları için;

 • TPE hesabına 3,000 TL, geri ödemesiz
 • Başvuru sahibi hesabına 450 TL, geri ödemesiz (ulusal patent başvurusu vekil aracılığıyla yapıldıysa)

2. Aşama: Uluslararası veya bölgesel patent başvurularının ilk aşamasındaki ücretler için;

 • Başvuru sahibi hesabına 3,000 TL, geri ödemesiz
 • Başvuru sahibi hesabına 450 TL, geri ödemesiz (uluslararası/bölgesel patent başvurusu vekil aracılığıyla yapıldıysa)

3. Aşama: Uluslararası veya bölgesel patent başvurularının araştırma raporundan sonraki işlem ücretleri için;

 • Başvuru sahibi hesabına Jüri tarafından belirlenecek miktarda (üst sınır 100,000 TL), geri ödemeli

Teşvik Başvurusu

TÜBİTAK Fikri Haklar Ofisi
Tunus Cad. No:80 06100 Kavaklıdere/Ankara
Tel: 0312 468 53 00/2101
E-posta: fho@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı
Tunus Cad. No:80 06100 Kavaklıdere/ANKARA
Tel: 0-312-468 53 00/2765
Faks : 0-312-426 92 07

Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Esasları
Bilgi Notu
Sıkça Sorulan Sorular

Teşvik Süreci :
1. Aşama 2. Aşama 3. Aşama

Ayrıntılı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=371&pid=364