Tokay Gecko

Gecko ayağı geometrisine sahip, kir partiküllerinden su veya herhangi bir kimyasala gerek kalmadan, kendi kendine temizlenebilen, bakteri üretmeyen, enfeksiyon riskini minimuma indiren, yapışkan, bilim, teknoloji, tıp ve günlük hayatta bir çok farklı amaçla kullanılabilecek yüzeyler üretmektir. Bu toksik olmayan yüzeyler, herhangi bir yapıştırıcı yerine kullanılabilir; dağcılık yapanlar, bu bantları takarak kazaları engelleyebilirler. Yara bantlarında kullanılırsa, yara bantları çıkarılırken acı çekmezsiniz. Uzay örnek toplama robotları veya kurtarma robotlarına bu yapıştırıcılar takılarak her türlü yüzeye yapışmaları ve rahatlıkla hareket etmeleri sağlanabilir. Yapışma özelliği, geometrik şekilden kaynaklandığından birçok farklı materyalle üretilebilir. Bu durum, kullanım alanlarını son derece genişletmektedir.

Mc Concey, Müller Hinton, Nutrient ve Agar agar besiyerleri hazırlanmıştır. SWAB yardımıyla gecko ayak yüzeylerinden bu besi yerlerine ekim yapılarak 24 saat inkübasyona bırakılmış ve 24 saat sonra koloniler incelenerek Gram boyama yapılmıştır. 

Verilere göre, çekme testinde olduğu gibi kayma testinde de hidrofobik ve hidrofilik yüzeylere yüksek bir adhezyon kuvveti uygulamaktadır ve ıslak yüzeylerde kapiller kuvvetlerin etkisiyle adhezyon kuvveti önemli oranda artmaktadır.ß keratin seta ve spatulalar üzerindeki nişasta partikülleri adhezyon kuvvetini azaltmakla beraber, gecko ayak yapısında yapışkan bir sıvı olmadığından, temiz yüzeye temas ettikçe, su veya herhangi bir kimyasala gerek kalmadan bu nişasta taneleri temiz yüzeye yapışmakta ve gecko ayağı, temiz camda 10 adımda eski adhezyon kuvvetine yeniden ulaşmaktadır.Sentetik yüzeyin adhezyon kuvveti hidrofobik yüzeylere göre hidrofilik yüzeylerde daha fazladır.Fakat tüm yüzeylerde ıslaklık adhezyon kuvvetini arttırmıştır.Bu da yüzeyimizin yapışmasında, tıpkı gecko ayağında olduğu gibi van der waals kuvvetleri yanında kapiller kuvvetlerin de etkili olduğunu göstermektedir. 

Bu sonuçlara göre, ürettiğimiz silikon, kauçuk yüzeyde adhezyon kuvveti gecko adhezyonuna göre daha azdır. Fakat fark, beklediğimizden daha azdır.Ayrıca, geckonun çekme testinde adhezyon kuvveti ağırlığının 1,4 katı kadarken, sentetik yüzeyin adhezyonu kendi ağırlığının 6,7 katına ulaşmıştır.Bu durumda,daha büyük bir yüzeyin adhezyon kuvveti önemli derecede artacaktır. Ayrıca, kendi kendine, su veya herhangi bir kimyasala gerek kalmadan temizlenme özelliği, sentetik yüzeyimizde de gözlenmektedir. Ve yüzeyimiz temizlendikçe ilk adhezyon kuvvetini geri kazanmaktadır. Bu sonuç, SEM görüntüleriyle de desteklenmektedir. Bu sonuçlara göre, tüm yüzeylere tutunabilen, tavanlarda hızla koşabilen, yüksek tutunma özelliğine sahip Tokay gecko ayak yapısından esinlenerek, farklı yüzeylere adhezyon özelliğine sahip, kendi kendine temizlenen, antibakteriyel sentetik yüzeyler üretilmiştir. 

Bu durumda biyomimikri yoluyla yapışma gücü yüksek yüzeyler üretilebilir. Bu noktada önemli ayrıntı, yapışma özelliğinin gecko liflerinin ß keratin yapısından değil, geometrisinden kaynaklanmasıdır. Böylece, sadece gecko mimikrisi değil, geckoların evrimsel gelişimi sonucu oluşan bu ayak yapısıyla analog, bilim, teknoloji, kurtarma işlemleri, ve günlük hayatın bir çok alanında kullanılabilecek yüzeyler üretilebilinecektir. 

Oluşturulan bu yüzeylerin kendi kendine temizlenmesi ve antibakteriyel olması, tıp alanında kullanımının olumlu etkileri olacağını düşündürtmektedir. Ameliyat bandı olarak da kullanılabilinir olan bu yüzeylerin adhezyon gücü arttırılmalıdır. Medikal alanda kullanım için, biodegradasyon, dokulara adhezyon kuvveti, doku uyumu gibi bir çok kompleks parametre çalışılmalıdır.Bu parametrelerin de çalışılmasıyla bu yüzeyler, ameliyat bandı, yanık, ülser tedavilerinde, doku kayıplarında ve hemostatik yara kaplayıcı yüzeyler olarak kullanılabilir.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Beyza ŞAHBAZ / Melike YILDIRIM

Danışman Öğretmen/ler      : Neslihan ŞİŞMAN

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir