Televizyon Ve Atık Crt Tüplerinden Elde Edilen Kompozit Malzeme İle Radyasyon Bariyeri

Elektronik atıklar teknolojinin gelişmesine paralel olarak her geçen gün artmaktadır. Bu atıklar küresel olarak büyük bir çevre sorunu oluşturmaktadırlar. Elektronik atıkların büyük bir kısmı tekrar geri dönüşüm sistemlerinden geçirilerek başka bir ürünün ham maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada elektronik atıkların büyük bir kısmını oluşturan televizyon ve CRT tüplerinin alternatif yapay radyasyon bariyeri olarak kullanılabileceği gösterilmiştir. Bunun için uygun koşullarda CRT tüpü camları temin edilerek gerekli öğütme işlemlerinden geçirildikten sonra epoksi içerisine alınarak farklı kalınlıklarda kompozit malzeme oluşturuldu. Oluşturulan kompozit malzemenin yapay radyasyon kaynaklarına bariyer olup olamayacağı yapılan ölçümler sonucunda belirlendi. X ve gamma ışınlarıyla ölçümler alındığında kompozit malzemenin belli bir düzeyde bariyer etkisi olduğu gözlendi. Böylelikle ülkemizde ve dünyada büyük bir çevre felaketi oluşturabilecek atık televizyon ve CRT tüpleri tekrardan kullanılabileceği ortaya konmuştur. Kullanım sahaları olarak; tıp alanında, nükleer reaktörlerde ve nükleer laboratuarlar uygun görülmektedir.