Tarımsal Atık Olan Pirinç Kavuzlarının Bazı Kimyasallarla Modifiye Edilerek Yüksek Performanslı Isı Ve Yangın Yalıtım Malzemesi Olarak Kullanılması

Günümüzde her geçen gün ham madde kaynakları ihtiyaçlar karşısında yetersiz duruma düşmektedir. Bundan dolayı alternatif ham madde kaynakları aranmaktadır. Çağımızda insanların yaşadığı ortamlarda ısı ve yangın izolasyonuna önem verilmektedir. Aynı zamanda küresel ısınma ve konforlu yaşam yerleri sağlanmaktadır. Dünyada ve ülkemizde üretimi yapılan çeltiğin, atık kavuzlarından alternatif ısı-yangın izolasyonu sağlayan kompozit yonga levha olarak değerlendirilmesi üzerine durulmuştur. İlk olarak kavuzlar öğütüldü, borik asit ile yanma dayanımı için modifiye edildi. Aynı işlem kaba kavuzlar için tekrarlandı. Uygun bağlayıcı ile tabakalı olarak kalıba alınan kavuzlar sıcak prese maruz bırakıldı. Natürel ve modifiyeli olmak üzere iki farklı kompozit yonga levha elde edildi. Daha sonra modifiyeli takanın üzerine mono amonyum fosfat sürüldü. Elde edilen bu malzemelerin yoğunluğu, kalınlığına genleşme, yanma dayanımı, kullanım Sıçaklığı ve ısı iletim katsayısı gibi teknik özellikleri ölçüldü. Bu teknik özellikler dikkate alındığında üretilen malzemenin ısı ve yangın yalıtımına uygun olduğu görüldü. Ülkemizde uzun zamandır değerlendirilemeyen pirinç kavuzları ısı ve yangın yalıtımında oldukça etkili bir şekilde kullanılabileceği bu çalışma göstermiştir.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Recep KARAMAN / Mevlüt YAZI  

Danışman Öğretmen/ler      : Turan TEKİN