Swot Analizi

SWOT analizi (güçlü taraflar-Strengths, zayıf taraflar- Weaknesses, fırsatlar-Opportunities, tehditler-Threats) bir organizasyonun kendi güçlü ve zayıf taraflarını ve aynı zamanda dışarıdan gelebilecek olan tehditleri ve fırsatları analiz etmek için kullanılır. Aynı zamanda genel bir analiz yapmak için ya da bir orgaznizasyonun spesifik bir problemine ya da uğraştığı bir zorluğa değinmek için kullanılabilir.

Bu aracın kullanmasıyla temin edilen bilginin kalitesi ise sürece kimin dahil olduğuna ve sürecin nasıl yönetildiğine bağlıdır – Asıl olarak sadece bir yapı ve tartışma için odak belirler.

SWOT üç ana aşamada gerçekleştirilir. Bunlar:

Grubun zayıf ve güçlü yanları ile dıştan gelecek olan tehditler ve imkanlar üzerine fikirler oluşturulur;

  1. Grup/organizasyonun zayıf taraflarının üstesinden gelmek için güçlü taraflarını öne çıkarıp fırsatları değerlendirerek tehditlerin en aza indirilmesini sağlamak için durum analiz edilir; ve
  2. Gelişme sağlayabilmek çin strateji belirlenir (ve bunu takiben analitik planlama araçları kullanılarak oluşturulur).

Balıkçılık Kooperatifleri üyelerinin ilgilerini temsil ve değişiklikleri idare etme kapasitesinin kapsamlı analizi aşağıdaki örnekte görülmektedir: