Sütleğen Bitkisinin Ayak Mantarı Hastalığının Tedavisi Üzerine Etkisi

 

 

“Bu projenin amacı, sütleğen  bitkisi sütünün tinea pedis  (ayak mantarı) hastalığının tedavisi
üzerine olan antiseptik etkisinin belirlenmesidir. Bu amaçla projede,  bu hastalığa neden olan
tinea pedis mantarının ortadan  kaldırılması üzerinde  sütleğen bitkisi sütünün antiseptik etkisi
incelenmiştir. Projede sütleğen bitkisinin sütünün  ayak mantarı  kremine  göre mantarı yok etme
derecesi ve süresi belirlenmeye çalışılmıştır. Sütleğen bitkisi sütünün antiseptik etkisini ortaya
koymak amacıyla agar ortamında çoğaltılmış tinea pedis mantarı materyal olarak kullanılmıştır. Bu
amaçla mikrobiyoloji laboratuarında 2 farklı petri kabına tinea pedis mantarı ekilmiş ve
çoğalmaları sağlanmıştır. Sütleğen bitkisi açık araziden toplanmış ve bu bitkinin sütü enjektör
yardımıyla çıkarılmıştır. Mantar kremi ise eczaneden  temin edilmiştir. Sütleğen  bitkisi sütü ile
muamele edilmiş tinea pedis mantarının bulunduğu I. petri kabı içerisinden  alınan mantar örnekleri
çalışma sonunda mikroskop  altında incelendiğinde, alınan örnekte canlı mantara rastlanılmamıştır.
Ayak mantarı kremi ile muamele edilmiş tinea pedis mantarının bulunduğu II. petri kabı içerisinden
alınan mantar örnekleri çalışma sonunda  mikroskop  altında incelendiğinde,  mantarların büyük bir
kısmının aktivitesi sonlanmasına  rağmen örnekte canlılık özelliği  gösteren bir miktar mantara da
rastlanılmıştır. Belirlenen çalışma süresinde  sütleğen bitkisinin sütü, mantar  kremine göre daha
etkili sonuç  vermiştir. Sütleğen  bitkisi sütü ve mantar  kremi kullanılarak tinea  pedis
mantarının  neden  olduğu  hastalığın  ortadan kaldırılmasını amaçlayan  bu çalışma  belirtilen
aşamalarla  oluşmuştur.
– Petri kaplarından birinde bulunan mantara her gün düzenli olarak 10 damla sütleğen bitkisi sütü
ilave edilmiştir.
– 2. petri kabında bulunan mantara ise ayak mantarı kremi her gün düzenli olarak bir miktar
sürülmüştür.
– Bu işleme beş gün süreyle devam edilmiş ve kaplardaki tinea pedis mantarının aktivitesi mikroskop
yardımıyla incelenmiştir.

“Bu projenin amacı, sütleğen  bitkisi sütünün tinea pedis  (ayak mantarı) hastalığının tedavisi üzerine olan antiseptik etkisinin belirlenmesidir. Bu amaçla projede,  bu hastalığa neden olan tinea pedis mantarının ortadan  kaldırılması üzerinde  sütleğen bitkisi sütünün antiseptik etkisi incelenmiştir. Projede sütleğen bitkisinin sütünün  ayak mantarı  kremine  göre mantarı yok etme derecesi ve süresi belirlenmeye çalışılmıştır. Sütleğen bitkisi sütünün antiseptik etkisini ortaya koymak amacıyla agar ortamında çoğaltılmış tinea pedis mantarı materyal olarak kullanılmıştır. Bu amaçla mikrobiyoloji laboratuarında 2 farklı petri kabına tinea pedis mantarı ekilmiş ve çoğalmaları sağlanmıştır. Sütleğen bitkisi açık araziden toplanmış ve bu bitkinin sütü enjektör yardımıyla çıkarılmıştır. Mantar kremi ise eczaneden  temin edilmiştir. Sütleğen  bitkisi sütü ile muamele edilmiş tinea pedis mantarının bulunduğu I. petri kabı içerisinden  alınan mantar örnekleri çalışma sonunda mikroskop  altında incelendiğinde, alınan örnekte canlı mantara rastlanılmamıştır. Ayak mantarı kremi ile muamele edilmiş tinea pedis mantarının bulunduğu II. petri kabı içerisinden alınan mantar örnekleri çalışma sonunda  mikroskop  altında incelendiğinde,  mantarların büyük bir kısmının aktivitesi sonlanmasına  rağmen örnekte canlılık özelliği  gösteren bir miktar mantara da rastlanılmıştır. Belirlenen çalışma süresinde  sütleğen bitkisinin sütü, mantar  kremine göre daha etkili sonuç  vermiştir. Sütleğen  bitkisi sütü ve mantar  kremi kullanılarak tinea  pedis  mantarının  neden  olduğu  hastalığın  ortadan kaldırılmasını amaçlayan  bu çalışma  belirtilen aşamalarla  oluşmuştur.- Petri kaplarından birinde bulunan mantara her gün düzenli olarak 10 damla sütleğen bitkisi sütü ilave edilmiştir.- 2. petri kabında bulunan mantara ise ayak mantarı kremi her gün düzenli olarak bir miktar sürülmüştür.- Bu işleme beş gün süreyle devam edilmiş ve kaplardaki tinea pedis mantarının aktivitesi mikroskop yardımıyla incelenmiştir.

Gül Nihal Yeşildal

Saliha Şenol

Zeynep Yılmaz