Su Isınırken Boşa Akmasın

Hayatımızın her alanında yararlandığımız suyu doğru şekilde kullanmayı öğrenmemizin çok önemli hale geldiği günümüzde sıcak su ihtiyacını karşılamak için kullanılan ısıtma sistemlerinde (kombi, şofben, …) suyun istenilen sıcaklığa ulaşmasına kadar geçen sürede boşa akması büyük bir kayıptır. Çalışmada bu probleme çözüm üretmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ısınma esnasında suyun boşa akmasını engelleyecek ve tüm suyu sisteme geri kazandıracak bir model tasarlanmıştır. Hazırlanan modelde sıcak su musluğu açıldığında su hattına bağlanan termometredeki değer istenilen sıcaklığı (35-40oC) gösterene kadar akacak olan suyun bir depoda birikmesi ve ardından pompa yardımı ile sisteme geri dönmesi sağlanmıştır. Problemin tespiti aşamasında yapılan anket verilerine göre ortaya çıkan kullanılabilir su kaybı dikkate alındığında bu projenin su tasarrufu konusunda uygulanabilir bir çalışma olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

EDA NUR ÖZTÜRK HATICE BETÜL ÖZTANIK KERIM AKTAN