Site Kuralları

Aşağıdaki “siteden yararlanma koşulları ” siteden yararlanmaya başlanılmadan önce dikkatlice okunmalıdır.

Projeokulu.net sitesine giriş yapılması bu koşulların dikkatlice okunduğu ve aynen kabul edildiği ve bunlara aykırı davranışların sadece kullanıcı için hukuki ve cezai sorumluluklar gerektireceğini anladıklarını kabul anlamına gelir. Eğer herhangi bir kullanıcı bu koşulları kabul etmiyorsa , siteye giriş ve yararlanma hakkı bulunmamaktadır.

Projeokulu.net sitesi , gayri ticaridir. Kullanıcı olmak herhangi bir ücrete tabi değildir.

Projeokulu.net fikri haklara saygılıdır. Aynı saygıyı kullanıcılarından da bekler. Hiçbir kullanıcı fikri hakları her ne şekilde olursa olsun ihlal etmek anlamını taşıyacak biçimde Projeokulu.net ‘ten yararlanamaz. Yine, Projeokulu.net’ un isim hakkı , içeriği , şablonu , tasarım içindeki tüm döküman , program ve scriptlere ait hakları saklıdır. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece , site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik , tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz , alıntı yapılamaz , internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz. Başkaları tarafından izinsiz kullanıldığı takdirde yasal cezai yaptırımlar için Kadıköy Mahkemeleri yetkilidir.

Kullanıcı , aşağıda sınırlı olmamak üzere sayılan ve sayılmayıp bu nitelikte olan , kullanıcının Projeokulu.net ile ilgili tüm aktivitelerinden tamamı ile kendisi sorumlu olup bu gibi durumların ortaya çıkması halinde kullanıcının yararlanma hakkı münhasıran Projeokulu.net tarafından durdurulabilir.

– Diğer bir kullanıcı , katılan veya 3.kişi veya varlık üzerinde her ne şekilde olursa olsun Projeokulu.net ve sağladıklarını kullanarak zararlı, tehdit edici ve rahatsız edici olmak,

– Projeokulu.net ‘e, hukuka aykırı, zararlı, tehdit edici, küfürlü, taciz edici, kaba, müstehcen, adap ve ahlaka aykırı, ırkçı, etnik, veya bunlara benzer reddedilir nitelikte bilgi, veri, dosya, bağlantı, donanım, ileti veya diğer materyaller göndermek,

– Herhangi bir Projeokulu.net odasında , diğerlerinden daha hızlı yazmak veya aynı sonucu doğuran başka bir suretle diğerlerinin yazmasına engel olmak,

– Projeokulu.net ‘un görevli , forum lideri , rehber ve ev sahipleri dahil fakat onlarla sınırlı olmaksızın Projeokulu.net ‘te bulunan herhangi bir kişinin kişilik haklarını ihlal veya rencide etmek,

– Herhangi bir Projeokulu.net odasındaki normal diyalog akışına mani olmak veya diğer katılanları olumsuz etkileyecek bir davranış içinde bulunmak,

– Projeokulu.net ‘a girerken veya ondan yararlanma sırasında nasıl olursa olsun, kasten veya kasdi olmaksızın , yürürlükteki herhangi bir yasa hükmünü çiğnemek,

– O iş amacı ile düzenlenmiş alanlar dışında , istenmeksizin reklam ve promosyon materyalleri ile benzerlerini göndermek veya iletmek,

– Herhangi bir patent , tescilli marka, ticari sır , telif hakkı veya fikri hakların herhangi bir parçasının ihlali anlamı taşıyacak bir içeriği Projeokulu.net ‘e iletmek ve orada kaydına meydan vermek,

KULLANICI BİLGİLERİNİN TOPLANMASI VE KULLANIMI

Projeokulu.net , kullanıcılarından , web sitesinin birden çok değişik noktalarında ad , soy adı , e-mail adresi , posta adresi , ve bunlar gibi kişisel bilgiler isteyebilir. Projeokulu.net, topladığı bu bilgilerin tek sahibi olup , bu bilgileri , burada “yararlanma koşulları ” nda açıklananlardan başka bir şekil ve amaçla 3. Kişilere satmayacak , onlarla paylaşmayacak ve kullandırmayacaktır.

SİTEYE GİRİŞ

Bir kullanıcının Projeokulu.net’ e girebilmesi için öncelikle kayıt formunu eksiksiz bir biçimde doldurması gerekmektedir. Bu formda yer alan, isim ve e-mail adresi gibi bilgiler , Projeokulu.net tarafından site hakkında kullanıcının bilgilendirilmesi ve irtibat sağlanması için kullanılır. Kullanıcının seçimine bırakılmış bilgiler ise kullanıcıya özgü yararlanma sağlanması için istenilmekte ve verilmesi önerilmektedir.

PAYLAŞIM

Projeokulu.net, özellikle bir tek kişinin teşhis edilmesine olanak tanımayan demografik kullanıcı bilgilerini partnerleri ve reklamcıları ile paylaşacaktır. Bu bilgiler partnerler tarafından saklanamaz , paylaşılamaz veya başka amaçlarla kullanılamaz.

Projeokulu.net’ in partneri bulunduğu ve kullanıcılara kendine has servis veren başka bölümlere girilmesi durumunda da , kullanıcı tarafından bu servisten yararlanılabilmesi amacına yeterli gelecek ölçüdeki kullanıcı bilgileri bu servislerle paylaşılacaktır.

BAĞLANTILAR

Projeokulu.net, diğer sitelere bağlantılar içermektedir. Bu bağlantılar yolu ile ziyaret edilebilen diğer sitelerin gizlilik konusundaki prensip ve uygulamalarından Projeokulu.net’ un sorumlu olmayacağı bilinmelidir.

Bu “yararlanma koşulları” nda beyan edilen gizlilik sözü , sadece Projeokulu.net tarafından toplanan kullanıcı bilgileri için geçerlidir. Bağlantılarla geçiş yapılan sitelerin , ayrıca toplayacakları kullanıcı bilgileri konusundaki gizliliğe yönelik beyanları bu sitelerde ayrıca okunmalıdır.

İNCELEME VE YARIŞMALAR

Projeokulu.net , kullanıcılardan , zaman zaman inceleme ve yarışmalar için bilgi toplayabilir. Bu yarışma ve incelemeler içinde yer almak veya almamak ve bu karar doğrultusunda istenilen bilgileri vermek veya vermemek tamamen kullanıcının isteğine bağlı olup , elde edilen kullanıcı bilgileri , yarışmalarda kazananları ve ödülleri haberdar etmek , incelemelerde ise kullanımı kontrol etmek , geliştirmek ve siteyi tatmin edici hale getirmek amacı ile kullanılır.

SİTEYE ÇAĞRI

Bir kullanıcı , herhangi bir arkadaşını Projeokulu.net hakkında bilgilendirmek için ilgili servisi kullanmayı seçtiğinde , kendisinden , arkadaşının isim ve e-mail adresi istenecek ve bir kere gönderilecek bir e-mail ile arkadaşı , Projeokulu.net ‘i ziyaret etmeye davet edilecektir.

GÜVENLİK

Projeokulu.net , kullanıcı bilgilerini korumak için bütün ön uyarılara yer vermektedir. Kullanıcı , kişisel bilgileri Projeokulu.net ‘e verdiğinde, bu bilgiler internet üzerinde veya diğer alanlarda korunur.

ÖZEL ÖNERİLER

Projeokulu.net , yeni kullanıcılarına , kullanıcı şifresi ve ismini doğrulamak için hoş geldin mesajı gönderir. Yine , ara sıra göndereceği ürün, servis , özel uğraşlar ve haberler ile ilgili bilgileri kullanıcılara gönderebilir. Bu bilgilerin kendisine ulaşmamasını isteyen kullanıcı opt-out seçeneğine sahiptir.

SİTE VE SERVİS KONUSUNDA GÜNCELLEŞTİRME

Projeokulu.net , aynı zamanda , site ve servisleri ile ilgili güncelleştirme açıklamalarını kullanıcılara gönderir. Kullanıcı servis hakkında önemli bilgiler içeren bu açıklamaları almak zorundadır. Projeokulu.net, servislerin istekleri ve kullanıcı e-mail ve telefon hesapları ile ilgili olarak kullanıcı ile iletişim kurabilir.

KİŞİSEL BİLGİLERDE DÜZELTME VE GÜNCELLEŞTİRME

Eğer kullanıcının kendisini tanımladığı kişisel bilgiler değişirse veya kullanıcı artık Projeokulu.net ‘in kullanıcısı olmayı istemezse, Projeokulu.net kendisinde yer alan kullanıcıya ait kişisel verilerin yerinin değiştirilmesi , kaldırılması , güncelleştirilmesi veya düzeltilmesi yolunu sağlamaya çalışacaktır.

YARARLANMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK

Projeokulu.net , yukarıdaki “yararlanma koşulları” nı , site ana sayfasına göndererek değiştirebilir. Kullanıcılar , site ana sayfasında yer alan değişikliklerden haberdar ve kabul etmiş sayılırlar.

YARARLANMANIN DURDURULMASI

Projeokulu.net , “yararlanma koşulları” na aykırı davrandığını düşündüğü herhangi bir kullanıcının Projeokulu.net’dan yararlanmasına her zaman engel olabilir. Bu durumdaki kullanıcı , Projeokulu.net ‘dan aktardığı tüm verileri yok etmek zorunluluğundadır.

ÇEKİNCELER

Projeokulu.net ‘un kullanıcısı olmaktan doğan, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkabilecek , nedensel veya tesadüfi gelir ve menfaat kayıpları , işe zorunlu ara verilmesi , program veya diğer verilerin kaybedilmesi gibi durumlardan Projeokulu.net kesinlikle sorumlu tutulamaz. Projeokulu.net olduğu şekli ile kullanıcıya sunulmuş olup , yukarıda bahsedilen durumların meydana gelmeyeceğini veya içeriklerin tam, doğru ve kullanışlı olduğunu taahhüt etmez. Yine Projeokulu.net hiçbir şeye bağlı olmaksızın içeriğinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeye, kaldırmaya veya yenisini eklemeye yetkilidir. Projeokulu.net kullanıcıları tarafından , Projeokulu.net’ ten yararlanılarak satın alınmaya karar verilen veya satın alınan herhangi bir ürünün kalitesi , güvenli oluşu, yasal oluşu fiyatı ve bunlar gibi özellikleri Projeokulu.net’ in garantisinde değildir. Projeokulu.net ile ulaşılabilen ders notları , notu almış olanların, ders içinde dinleyip , izledikleri hakkındaki yorumlarından ibarettir. Onlar kariyeri ne olursa olsun herhangi bir dersi verenin notları değildir. Bu notlar , derste bulunmaya gerek olmadığı sonucunu doğuramaz. Ancak kullanıcıların aynı derste almış oldukları notlara ek olarak kabul edilebilirler. Notlar , aynı dersi verenler veya kariyeri ne olursa olsun akademisyenler tarafından kontrol edilmiş değildirler. Notları alanların ayrılması veya internetten çıkarılması gibi önceden öngörülmeyen nedenlerden dolayı ders notları süresiz olarak ulaşılamaz hale gelebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir