Proje Yönetimi Metodolojisi

Proje Yönetimi Metodolojisinin amacı, IT projelerinin standart bir metod ve yöntemle, disiplinli, iyi yönetilen, ürünlerin yada sonuçların kaliteli teslimini güvence altına alarak belirli bir bütçe ve zaman kısıtı altında gerçekleştirilmesidir. Proje Yönetimi içerdiği değişkenlerin fazlalığından tek ve standart bir yol olarak çözüm sunmamaktadır. Her organizasyon kendi bünyesinde oluşturduğu metodolojiyi proje bazında tekrar değerlendirmeli ve daha sonra çalışmalara başlamalıdır.

Aşağıdaki şekilde Proje Yönetimi Metodolojisi görülmektedir

Proje Yönetimi Devamlı Bir Süreçtir

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi proje yönetimi devamlı bir. süreçtir. Aktivitelerin sabit sıralandığı bir sistem değildir. Süreçler içiçedir ve birbirlerinden ayrı düşünmek imkansızdır.

Kontrol, gözden geçirme ve raporlama ise tüm çevrimde baştan sona devam eden işlemlerdir. Metodoloji projenin yönetimi ile ilgili akışı gösterir fakat geliştirme çalışmalarının proje spesifik ve tek olması sebebiyle uygulama detaylarını göstermez.

Proje Yönetiminin Gelistirme Hayat Çevrimine İlişkisi

Yukarıda görüldüğü gibi geliştirme hayat çevrimi projenin uygulanması aşaması ile aynı anda gerçekleşmektedir. Proje Yönetimi ve ilgili aktiviteler spesifik geliştirme metodolojisinden bağımsızdırlar.

Metodolojinin Uygulanabilirliği

Proje Yönetimi Metodolojisi tüm projelerinde genel olarak uygulanabilir olarak düzenlenmiştir. Proje Yönetiminin hangi projelerde uygulanacağına şirket politikaları ile karar verilir. Bu kararı projenin büyüklüğü ve riski belirlemelidir. Bölüm Yöneticileri projelendirilmesini istedikleri projeleri yönetim toplantılarında sunacaklardır. Buradan çıkacak bir karar veya üst yönetimin direkt olarak projelendirilmesine karar verilen projeler Proje Yönetimi Metodolojisi çerçevesinde projelendirileceklerdir.

Metodolojinin Biçimlendirilmesi

Metodolojinin tasarımı projelerin genel yapısı üzerinden belirlenmiştir. Bu suretle metodolojinin gerekli esnekliğe sahip olması öngörülmüştür. Projelerin içerik ve nitelik itibariyle incelenmesi sonucu büyük ve karmaşık projelerde izlenecek yol ile daha küçük projelerde izlenecek yolun birbirinden ayırılması gerekmektedir.

Unutulmaması gereken büyük ve kompleks projelerin yönetimsel kontrole ve gözden geçirmelere daha çok ihtiyacı olduğudur. Küçük projelerde ise kontrolden çok uygulama temelli iş gerçekleştirmelerine yönelinmesinde fayda vardır.

Proje Yöneticisi ve/veya Sponsor proje gereklilikleri doğrultusunda projenin ana aşamalarına karar vereceklerdir. Metodoloji ile ilgili bu düzenlemeler ve uygun görülen uygulamalar proje yönetici tarafından yazılı bir şekilde proje ekibine bildirilecektir. Ana aşamalar Proje Planı’nında temeli olacaktır.

Proje Yönetimi Sihirli Değnek Değildir?

Bu çalışma projelerin gerçekleştirilmesi için gerekli adımları anlatmakta fakat projenin BAŞARIYLA tamamlanmasını anlatmamaktadır. BAŞARI Proje Yönetimi Metodolojisinin uygulanabilirliği ile orantılıdır. Projelerin onaylanma öncesi geçirdiği ARAŞTIRMA dönemide bu başarının sağlanmasında hayati öneme sahiptir. Herhangi bir fikrin ürüne dönüşebilmesi için gerekli ön çalışmalar (Piyasa araştırmaları, yazılım/donanım değerlendirmeleri vb.) disiplinli ve çok yönlü olarak gerçekleştirilmelidir. Bu konuda araştırmanın önemi farklı alternatiflerin zaman, para ve spesifik özelleri cinsinden karşılaştırılmaları ile olmaktadır. projeleri için Araştırma Formu ektedir.

Sürekli Gelistirmeler

Metodoloji sabit ve değişmez değildir. Projelerdeki deneyimler ve öneriler ile gelişmeli, yaşanan süreçlerin organizasyon açısından değerlendirmeleri yapılmalı, bu konuda görüş bildirmek isteyenler cesaretlendirilmelidir. Metodoloji canlı bir varlık gibi organizasyonla beraber büyümelidir. Süreçler organizasyona göre optimize edildikçe metodolojiyi de geliştirecektir.

Proje Yönetimine geliştirici girdilerin sağlanması ve metodolojinin geliştirilmesi tüm birimlerince görev kabul edilmelidir.

Kaynak: http://members.tripod.com/war_project/projeler/proje1.html (Erişim Tarihi: 1/7/2010)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir