Proje Tabanlı Beceri Yarışması 2011

Ülkemizde, 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarındaki öğrenci/kursiyerler arasında uygulanmakta olan 6. Proje Tabanlı Beceri Yarışması ile;

 • Mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması,
 • Bilimsel gelişmelere katkıda bulunulması,
 • Bilimsel bulguların daha geniş öğrenci kitleleriyle paylaşılması,
 • Öğrenci/kursiyerlerin proje hazırlayarak temel ve uygulamalı bilimler alanlarında
 • araştırmaya teşvik edilmesi,
 • Öğrenci/kursiyerlerin yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarılması,
 • Öğrenci/kursiyerlere bilimsel düşünme, girişimcilik, rekabet edebilme bilincinin
 • kazandırılması,
 • Öğrenci/kursiyerlere ekip çalışma ruhunun kazandırılması amaçlanmaktadır.

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenmekte olan Yarışmaya ilgi ve katılım her geçen yıl artmaktadır.

 • 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı Proje Tabanlı Beceri Yarışması’na 1082 okul/kurum, 11381 öğrenci/kursiyerin danışman öğretmenlerin gözetiminde hazırladığı 2965 proje ile katılmıştır.
 • 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Proje Tabanlı Beceri Yarışması’na 1458 okul/kurum, 10990 öğrenci/kursiyerin danışman öğretmenlerin gözetiminde hazırladığı 3970 proje ile katılmıştır.
 • 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Proje Yarışmasına 1589 okul ve kurum 12889 öğrenci/kursiyerin danışman öğretmenlerin gözetiminde hazırladığı 4782 proje ile katılmıştır.
 • 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Proje Tabanlı Beceri Yarışmasına 1639 okul ve kurum 21887 öğrenci/kursiyerin danışman öğretmenlerin gözetiminde hazırladığı 5576 proje ile katılmıştır.
 • 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Proje Tabanlı Beceri Yarışmasına 2242 okul ve kurum 25418 öğrenci/kursiyerin danışman öğretmenlerin gözetiminde hazırladığı 6205 proje ile katılmıştır.

Bakanlık Proje Değerlendirme Kurulu, TÜBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı, Türk Patent Enstitüsü, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Millî Prodüktivite Merkezi, üniversite ve meslek kuruluşları temsilcilerinden oluşturulmaktadır. Anılan kurum/kuruluşlar, Türkiye Finali Proje Sergisi kapsamında kurumlarını tanıtarak, Türkiye derecesi  kazanan projeleri hazırlayan öğrenci/kursiyerlere ödül vererek Yarışmayı çok yönlü olarak desteklemektedirler. Bu durum; Proje Tabanlı Beceri Yarışmasının tüm taraflarca benimsendiğinin ve sahiplenildiğinin göstergesidir.

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında altıncısı gerçekleştirilecek olan Yarışmaya, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ile Sağlık  İşleri  Dairesi Başkanlığına bağlı okul/kurumlarda uygulanan programlarda öğrenim gören öğrenci/kursiyerler katılacaktır.

Bilgi ve İletişim Hizmetleri, Üretim ve Mühendislik Hizmetleri, Tasarım ve Uygulama Hizmetleri, Turizm Hizmetleri ve Sağlık Hizmetleri gruplarında yapılacak olan Yarışmaya katılan projeler;

 • Özgünlük ve yaratıcılık,
 • Uygulanabilirlilik ve kullanışlılık,
 • Yararlılık ve verimlilik,
 • Tutarlılık,
 • Özümseme ve hâkimiyet,
 • Kullanılan bilimsel yöntem,
 • Sonuç ve açıklık,
 • Ekonomiye yarar sağlama

özellikleri dikkate alınarak değerlendirilecektir.

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Proje Tabanlı Beceri Yarışmasına başvurular, 20 Aralık 2010 – 07 Ocak  2011 tarihleri arasında Yarışma Koordinatör Birimi Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (http://etogm.meb.gov.tr) yayımlanacak olan EK- 3’teki başvuru formu aracılığıyla elektronik ortamda yapılacaktır.

Yarışma, EK-1’de yer alan Çalışma Takvimine uygun olarak mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında, illerde, bölge ili olarak seçilen EK-9 listedeki 12 ilde, Türkiye Finali ise Ankara’da yapılacaktır.

14-18  Şubat 2011 tarihleri arasında okul/kurumlarda değerlendirilerek illerde yarışmaya katılması uygun bulunan projeler, 28 Şubat 2011 – 04 Mart 2011 tarihleri arasında 81 ilde  (İstanbul ilinde Anadolu ve Avrupa yakaları birincileri),   EK-10’da yer alan, 5 (beş) yarışma grubunda yarışacaktır.

14-17 Mart 2011 tarihleri arasında bölge ili olarak belirlenen 12 ilde yapılacak olan Bölge Proje Tabanlı Beceri Yarışmalarının birincisi seçilen 60 (altmış) proje (12 bölge ili x 5 yarışma grubu) Ankara’da 04-08 Nisan 2011 tarihleri arasında Başkent Öğretmenevinde sergilenecek ve Türkiye dereceleri belirlenecektir.

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında altıncısı düzenlenmekte olan proje tabanlı beceri yarışmasının, önceki beş yarışmadan edinilen deneyimler  ışığında geliştirilerek sürdürülmesi mesleki ve teknik eğitimin geniş kitlelere tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir