Proje Önerisi Nasıl Yazılır

Proje Önerisi:
•   proje amacının tanımlanması,
•   proje aktivitelerinin ve uygulama süreçlerinin tasarlanması,
•   metodolojinin belirlenmesi,    
•   insan, ekipman ve mali kaynak değerlendirmesini içermelidir.

Proje Önerisi İçeriği
Önerilen Format:
•   Baş Sayfa
•    Proje Başlığı
•    Projeyi sunan kuruluş ve proje ortaklarının isimleri
•    Yer ve Tarih
•    Donör kuruluşun ismi 
•   Proje Başlığı
•   İçindekiler 
•   Özet (abstract)
•    Söz konusu problemin anlatılması
•    Projenin amaçları
•    Projeyi uygulayacak kuruluşlar
•    Proje faaliyetlerinin özeti
•    Toplam proje bütçesi 
Proje özeti tüm proje teklifi hazırlandıktan sonra yazılmalıdır! 
•   Mevcut Durum Analizi (state of the art): Proje fikrinin belirli bir temele oturtulduğu tüm ekonomik, 
sosyal, politik ve kültürel bilgiyi özetleyen ve yapılan ön çalışma ve araştırmanın yansıtıldığı bölüm

•   Proje gerekçesi (nedensel doğrulama; önemi dolayısı ile genelde dört bölüm halinde
sunulması gerekmektedir)
•    Mevcut problem analizi
•    İhtiyaç öncelikleri
•    Önerilen yaklaşım
•    Uygulayıcı kurum 
•    başka kuruluşa zarar verici herhangi bir yaklaşımda bulunmamak
•    kurumunuzun güçlü yanlarını ortaya çıkaran analizlerin yapılması ve sunulması
•    karar verme süreçlerinde katılımcı ve hedef gruplara yakın olunması  
•    geçmiş deneyimlerin aktarılabileceği bir dokümanın hazırlanmasına dikkat edilmelidir.Projenin Amacı ile faaliyetler arası ilişki nasıl kurulmalı?