Proje Etkinlik Örneği-9

Öğrenciler çevrelerinde rahatsızlık duydukları durumları listelerler ve nedenlerini sınıfa aktarırlar.

Öğrenciler; tercihlerine göre birey ya da grup çalışması yöntemiyle çevrelerinde rahatsızlık duydukları durumla( problem) ilgili proje konusu belirlerler.