Proje Etkinlik Örneği-7

Sınıf iki gruba ayrılır. Bir gruba, “ Bölgelerinin Kurtuluş Savaşı’ndaki rolü nedir?” sorusu yöneltilerek öğrencilerin araştırması sağlanır (grup çalışması).

Diğer gruba, “Ağaçlandırmanın erozyonu önlemedeki rolü nedir?” sorusu yöneltilerek öğrencilerin araştırması sağlanır (grup çalışması).
Bu projeler sayesinde kendilerine sağladıkları kazanımları tartışırlar. Gruplar kazanımları poster, afiş yoluyla sunarlar.

Böyle bir projeyle neler kazandık?

Proje Konusu Kazandıklarımız Proje Konusu Kazandıklarımız
Projenin
İçeriği
Kazanımlar Projenin
İçeriği
Kazanımlar