Proje Etkinlik Örneği-3

Öğrenciler gruplara ayrılır ve bilimsel çalışma sonucunda elde edilen bir ürünün (telefon, televizyon, buzdolabı, aşı vb.) oluşturulma sürecini araştırırlar. Araştırma sonuçlarını; belgesel film, CD, müzik gibi araçlarla ya da canlandırma yaparak arkadaşlarıyla paylaşırlar. Bu gelişmelerin yaşamlarını nasıl (olumlu-olumsuz) etkilediğini tartışırlar.