Proje Etkinlik Örneği-2

Öğrenciler, hayatımızı kolaylaştıran buluşlarla ilgili birer liste oluştururlar. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili görüşlerini aşağıdaki gibi bir tabloya yazarlar.
Buluşun Adı Buluştan önce nasıldı? Buluştan sonra nasıl oldu?

Öğrenciler, listeledikleri buluşların hayatımızı nasıl kolaylaştırdığı, bu araçlar olmadan önce yaşamın nasıl sürdüğü konusunda tartışırlar.
Öğrenciler, “Sizce bu buluşlar birbirini tetikler mi?” sorusu üzerinde tartışırlar.“Bu buluşlardan hangileri diğer buluşların ortaya çıkmasını sağlamıştır?” sorusundan yola çıkarak bilim ve teknoloji arasında ilişkilendirme yaparlar.