Proje Etkinlik Örneği-14

1. Öğrenciler projelerinin adını (başlığını) yazarlar.
2. Öğrenciler projelerinin amacını yazarlar.
3. Öğrenciler projelerinin giriş kısmını yazarlar.
4. Öğrenciler projelerinin materyal, metot, yöntem ve teknikler kısmını yazarlar.
5. Deneme sonucunda elde edilen bulguları bir sıra ve düzen içinde açıklayarak yazarlar.
6. Öğrenciler projelerinin tartışma kısmını yazarlar.
7. Öğrenciler projelerinin kaynakça kısmını yazarlar.
8. Öğrenciler projelerinin özetini yazarlar.