Proje Etkinlik Örneği-12

Öğrenciler kendi denencelerini sınarlar. Sınama sonuçlarının ileri sürülen denenceleri destekleyip desteklemediğini kontrol ederler.

Sınıf ortamında kendi projeleriyle ilgili deneme sonuçlarını istatistiksel yöntemlere göre değerlendirip değerlendirme sonuçlarını şekil, tablo veya grafikler yardımıyla arkadaşlarına gösterirler. Öğrenciler / gruplar bu sonuçlar üzerinde tartışırlar ve projelerini değerlendirirler.