Proje Etkinlik Örneği-1

Öğrenciler sınıf mevcuduna göre (4–8 kişilik) gruplara ayrılır ve her grup kendi sözcüsünü seçer. “Bilgi nedir?” sorusu üzerinde tartışırlar. Tartışmalar sonunda bilginin ne olduğunu ortaya koyarlar. Her grup, çeşitli bilgiler yazarak bu yazdıklarını sınıfla paylaşır. Yazdıkları bilgilerin hangi bilgi çeşidine ait olduğunu fark ederek sınıflandırırlar.
BİLGİ TÜRLERİ
ÖRNEK
Bilimsel bilgi Normal şartlarda su 100 derece santi-
grat’ta kaynar.
Gündelik bilgi Kekik suyu mide ağrısına iyi gelir.
Dini bilgi Müslümanların peygamberi Hz. Muhammet’tir.
Sanat bilgisi Nesnelerin üç boyutlu olarak ifade edilmesine “perspektif” denir.
Felsefi bilgi Ampirizm, bilginin kaynağının deney olduğunu ileri sürer.
Teknik Bilgi Bilgisayar ikilik sayma sistemini kullanan sayısal bir işlemcidir.

Öğrenciler farklı kaynaklardan bilgi çeşitlerine örnekler toplar.