Proje Çalışması Yapan Öğretmenlere Müjde

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında fiilen çalışma yaptıran öğretmenler de, ”ders dışı eğitim çalışmaları” kapsamında ek ders ücreti alabilecek.

 

Bu çerçevede Bu benim eserim proje yarışmasına ve diğer yarışmalara öğrenci hazırlayan öğretmenlerin yaptığı çalışmalar egzersiz kapsamına girmiştir.

 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

 

Bakanlar Kurulu Kararı

: 1/12/2006-2006/11350

Resmî Gazete

: 16.12.2006/26378

 

Ek ve Değişiklikler:

 

1) 13/7/2007-2007/12399 B.K.K. 21.7.2007/26589 RG
2) 18/4/2008-2008/13567 B.K.K. 10.5.2008/26872 RG
3) 24/11/2008-2008/14575 B.K.K. 23.1.2009/27119 RG
4) 30/6/2010-2010/681 B.K.K. 25.7.2010/27652 RG

Ders dışı eğitim çalışmaları

MADDE 17- (1) Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim -ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında(5) fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azamî 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5’ini geçemez. Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.

(2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, bu madde kapsamında ek ders görevi verilmez.