Pie-Lon

Amasya Macit Zeren Fen Lisesi
Danışman Öğretmen: Selçuk Demir
Şeyma Önder
Latife Merve
Yağlıoğlu

Amasya Macit Zeren Fen Lisesi
Danışman Öğretmen: Selçuk Demir
Şeyma Önder
Latife MerveYağlıoğlu

Yeni enerji kaynağı arayışı günümüzde  nüfus artışıyla birlikte ihtiyaç haline gelmiştir.  

Özellikle elektrik üretimi günümüzde vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Bu üretimde  verim ve maliyet 

sınırlayıcı faktörlerdir.  Biz bu çalışmada çevrede zaten var olan uygulamalardan yararlanarak 

elektrik enerjisi elde etmeyi  amaçladık. Verimin maksimum maliyetin ise en düşük olacağı  

uygulamayı basketbol  olarak belirledik ve basınçtan elektrik elde etmek  için piezoelektrik sistem 

döşemeyi planladık. yaptığımız  taşınabilir prototip ile de elektrik üretildiğini ve bu miktarın 

kayda değer  olduğunu ispatladık.