Periyodik Cetvel ve Türkiye

Periyodik cetvelde bulunan elementlerin Türkiye’de hangi illerde çıktığını, günlük hayattaki kullanım alanlarını öğrenmek, periyodik cetvelin işlevselliğini artırmak ve derslerin işlenişine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen bu projede öncelikle tahta üzerine Türkiye’deki illeri gösteren bir harita başka bir tahta üzerine ise periyodik cetvel çizilmiştir. Her bir elementin altına günlük hayatta nerelerde kullanıldığını belirten grubunun rengini simgeleyen kâğıtlar yapıştırılmıştır. Daha sonra illeri gösteren tahta üzerinde her il için bir lamba takılmış ve elementlerin bulunduğu illerin lambalarının yanmasını sağlayacak devre kurulmuştur. Bu devre periyodik cetvelde bulunan elementlerin olduğu yere anahtarlar takılarak tamamlanmıştır. Böylelikle elementin yanında bulunan anahtara bastığı zaman elementin çıktığı illerdeki lambaların yanması sağlanmıştır. Her bir element için bu işlem tekrarlanarak maket oluşturulmuştur. Sonuç olarak, yapılan çalışma ile Türkiye’de bulunan elementlerin hangi illerde er aldığını gösteren araç geliştirilmiştir.

EMİN ALİ ŞEN TARIK AYDENİZ BAŞAK ERDOĞMUŞ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir