Paralel Bir L-C Salınım Devresi Kullanılarak Dielektrik Geçirgenliğin Bulunması

Bir dirence seri bağlı bobin-kondansatör paralel devresi kullanılarak havanın dielektrik geçirgenliğini bularak, yöntemin diğer maddelere de uygulanabileceğinin gösterilmesi 

Kondansatör levhaları arasında, katı yalıtkan malzeme ya da dielektrik kullanılır. Kondansatörlerde kullanılan dielektrik malzemeler üç bakımdan işlevseldir. Birincisi, iki büyük metal levhayı oldukça küçük bir uzaklıkta, fakat birbirlerine değmeyecek şekilde tutmaya yarar. İkincisi, dielektrik kuvveti havanınkinden daha büyük olduğundan, kondansatörün potansiyel farkı nedeniyle çatlamasına engel olur. Üçüncüsü, kondansatörün levhaları arasına dielektrik malzeme konulduğunda, daha büyük sığa elde edilir. 

Kullandığımız yöntemde salınım devresi, paralel bir LC devresidir. Kondansatörün plakaları arasına yerleştirilen dielektrik malzeme sığayı değiştirecektir. Böylece paralel LC devresinin rezonans frekansı bu değere uygun olarak bir kaymaya uğrayacaktır. Paralel LC devresinin empedansı rezonans durumunda  olacağından teorik olarak Z= olacaktır. Bu durum LC paralel devresinin uçları arasından en yüksek genlikte sinyal alınmasına karşılık gelir. Levhalar arasındaki uzaklığın farklı değerleri için elde edilen rezonans periyodunun karesinin, uzaklığın terine göre çizilen grafiği bir doğru verecektir. Bu doğrun eğimi ile doğru orantılı olan dielektrik geçirgenlik buradan hesaplanır. 

Elde edilen doğrunun eğiminden yararlanarak havanın dielektrik geçirgenliği literatürdeki değerine oldukça yakın olarak hesaplanmış, bu yöntemin diğer maddeler için de kullanılabileceği gösterilmiştir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir