Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması 2011

Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca Bilgisayar, Biyoloji, Fizik (Temel Fizik, Uygulamalı Fizik), Kimya, Matematik, Coğrafya, Sosyoloji ve Tarih dallarında ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI düzenlenmektedir.

 

BAŞVURU KOŞULLARI
·       Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C.’de öğrenim gören tüm ortaöğretim öğrencileri katılabilir.
·       Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.
·       Bir proje için sadece bir danışman olabilir ve danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Danışman olması zorunlu değildir.
·       Yarışmaya gönderilecek projelerin 2011 yılı “Proje Yarışmaları Kitapçığı”nda bulunan “Proje Rehberi”ne(*) göre hazırlanması gerekir.
·       Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan eleneceklerdir.
·       2011 yılı “Enerji Verimliliği” proje yarışmasına katılanlar, aynı projeyle bu yarışmaya da katılırlar ise her iki yarışmadan da diskalifiye edilirler.
Bu koşullara uymayan projeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Proje başvuruları https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılacaktır.
·       Proje başvuru formu (online başvuru yapıldıktan sonra alınan çıktı okul müdürlüğü, öğrenci ve danışman tarafından imzalanacaktır),
·       Öğrencinin son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılarak okul müdürlüğünce onaylanacak, diğeri başvuru formu ekinde, arkasına öğrencinin ad, soyadı ve projenin hangi daldan katıldığı yazılarak gönderilecektir),
·       Proje Planı, Proje Özeti (250 kelimeyi geçmemelidir) ve Proje Raporu Word dosyası olarak kaydedilmiş CD.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
12 Bölge Merkezinin her birinde bir öğretim üyesi TÜBİTAK tarafından yarışmadan sorumlu Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. Bölge merkezi iller: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun ve Van olarak belirlenmiştir.  Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerhttps://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden online başvuru yapacak ve başvuru formu ile birlikte diğer belgeleri kendi bölgelerindeki Bölge Koordinatörünün adresine göndereceklerdir (proje başvuruları TÜBİTAK’a gönderilmeyecektir). İllerin hangi bölgeye bağlı olduğu ve başvuruların yapılacağı Bölge Koordinatörlerinin adres bilgileri aşağıda belirtilmiştir.
·       Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler önce, 12 ayrı bölgede ve her dal için oluşturulacak jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecektir.
·       Uygun görülen projeler Bölge Merkezlerinde yapılacak sergiye davet edilecektir.
·       Sergiye davet edilen projeleri hazırlayan öğrenciler jüriler tarafından mülakata alınacaktır. Mülakatta bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü tarafından sağlanacaktır. Sergide kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilmelidir.
·       Projelerin değerlendirilmesinde, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, …), Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hâkimiyet, Sonuç ve Açıklık gibi kıstaslar göz önüne alınacaktır.
·       Projelerin, öğrencilerin özgün düşünceleri ile oluşturulması, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir.
BÖLGE MERKEZLERİNDE YAPILACAK YARIŞMALAR
Bölge merkezinde yapılacak yarışmalar sonunda Bölge Finalistleri belirlenecektir. Ödül alan öğrenciye ve danışmanına Başarı Belgesi ve para ödülü verilecektir.
12 bölgede Finalist olarak belirlenenprojeler Final Yarışması için Mayıs ayında Ankara’ya davet edilecektir. Ankara’da düzenlenecek yarışma sergisinde projeler jürilerce tekrar değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda her dalda derece alan öğrenciye, danışman öğretmenine ve okullarına başarı belgeleri ayrıca, öğrenci ve danışmanına para ödülleri verilecektir. Para ödüllerinin miktarı aşağıda belirtilmiştir.
FİNAL YARIŞMASINDA DERECE ALANLARA VERİLECEK ÖDÜLLER
DERECESİ ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK 3.000TL 3.000TL
İKİNCİLİK 2.500TL 2.500TL
ÜÇÜNCÜLÜK 2.000TL 2.000TL
TEŞVİK 1.500TL 1.500TL

 

Ayrıca, sergilenen projelerin genel değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunursa bir proje sahibine/sahiplerine Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü verilecektir. Bu ödülün miktarı 3.500,00-TL. dır.
·       Düzenlenecek sergilerin yeri ve tarihleri daha sonra açıklanacaktır. Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüğünce görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş otobüs ya da tren (yataklı hariç) yol paraları TÜBİTAK tarafından ödenecektir.
·       Ankara’da yapılacak Final Yarışmasında dereceye giren adaylar YGS’ye girdikleri yıl, bir kereye mahsus olmak üzere derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü seçmeleri durumunda yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanacaklardır. (Bkz. 2011 LYS Kılavuzu)
·       Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.
SON BAŞVURU TARİHİ: 27 Ocak 2011  (bu tarihte saat 17:00’e kadar online başvuru yapılmış ve istenen evraklar Bölge Koordinatör’lüğünde olacak şekilde gönderilmiş olmalıdır).

EKSİK BELGE, GEÇ BAŞVURU VE ONLINE BAŞVURU YAPILMAMIŞ PROJELER KABUL EDİLMEYECEKTİR.
YARIŞMADA JÜRİ KARARI ESASTIR.

(*)Proje rehberine www.projeyarismasi.org, online başvuru formuna https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
Bu programla ilgili tüm uygulamalar, TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış GENEL UYGULAMA ESASLARI’NA dayanarak hazırlanmış YÜRÜTME KURAL ve İLKELER esas alınarak yapılır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir