Ortak Sorunlara-Ortak Çözümler: Roma, Bizans Ve Osmanlı Dönemlerinde İstanbul’da Su Sorunu Ve Tarihi Su Yolları

Proje konumuzu seçerken ki sebebimiz, İstanbul’un su sorunun güncelliğini koruması ve tarih boyunca su sorunu ile ilgili İstanbul’a hâkim olan uygarlıkların ne gibi çalışmalar yaptığına duyduğumuz meraktır. Çalışmamızda uygarlıklar arası kültürel ve sosyal etkileşimleri incelemek ilk hedefimiz olmuştur. Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorlukları döneminde yapılan suyollarının incelenmesine ve birbirini takip eden dönemlerde farklı uygarlıkların birbirinden olumlu yöndeki etkileşimleri çalışmamıza yön kazandırmıştır.

 Araştırmamızın yöntemi, öncelikle konu ile ilgili kaynakların taranması başlamıştır. Kaynakların Roma, Doğu Roma (Bizans) ve Osmanlı dönemleri olarak sınıflandırılması konunun daha anlaşılması için gerekli görülmüştür. Son olarak ise, elde edilen kaynakların çözümlenmesi, doğruluklarının incelenmesi ve proje amacı doğrultusunda yorumlanarak hedeflenen sonuçlara ulaşılmasını amaçlamıştır.

 Roma ve Bizans döneminden itibaren yapılan suyolları incelenerek, Osmanlılar döneminde bu suyollarının durumu dikkate alınmıştır. Kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre hem Bizans kendinden önceki Roma eserlerine hem de Osmanlılar Roma ve Bizans eserlerinin yaşatılmasına önem vermiştir. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethi sonrasında ilk olarak şehrin o dönemdeki en önemli suyolu hattı olan Valens (Bozdoğan) ve Muzul kemerlerinin tamirini emretmiştir. Fatih Sultan Mehmet yine kendi döneminde Fatih ve Turunçlu suyollarını yaptırarak şehrin suyollarına katkıda bulunmuştur. 

Projemiz ayrıca, Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorlukları dönemlerinden kalan suyolu hatlarının günümüz fotoğraflarının çekilmesi ile çalışmanın görsel olarak desteklenmesini kapsamaktadır.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Elif ÇAKIRCA 

Danışman Öğretmen/ler      : Bülent ÇETİNKAYA