Örnek Matematik Projesi (Trigonometrik Blazer)


Proje Amacı: Lazer ışınları ile oluşturulan dik üçgen yardımıyla uzaklık, yükseklik ve eğim ölçümlerinin yapılabileceği bir araç tasarlayarak geliştirmek.

Proje Hedefleri:
o Uzaklık, yükseklik ve eğim ölçümünü kolaylıkla yapabilecek kullanışlı ve aynı zamanda ekonomik bir araç tasarlamak ve geliştirmek.
o Trigonometrik kavramlar yardımıyla yaşamımızda kolaylıklar sağlamak.

Gerçekleştirilen Faaliyetler – Kullanılan Yöntemler:
Yapılan literatür taramasında lazer ile uzaklık ölçümü gibi konularla ilgili çalışmaların yapıldığı görülmüştür.
Proje de iki lazer kullanarak; sadece açı ölçümü ve trigonometrik oranlar yardımıyla istenilen uzaklığın hesplanması için;iki lazer, tahta blok ve açıölçerden oluşan bir araç tasarlanmıştır.
Aracın yapımı aşamasında lazerler ışıkları dik üçgen oluşturacak şekilde tahta bloğun uç kısımlarına; biri sabit, diğeri açıölçerle dönebilecek şekilde yerleştirilmiştir. Böylece lazer ışıklarının kesişmesi sağlanmıştır. Lazerin tahta blokla yaptığı açı ölçülerek kesişim noktasının tahta bloğa olan uzaklığı trigonometrik oranlar yardımıyla hesaplanmıştır. Trigonometrik oranlar ile daha hızlı çalışabilmek ve hata payının daha az olması, daha çok ondalık basamaklı sayılar ile işlem yapabilmek için Microsoft Excel programından destek alınmıştır. Programın formül çubuğuna yazılan “=tan(radyan(B5))*0,385” formülü ile veri sonuç tablosu oluşturulmuştur. Bu formülde B5=Alette ölçülen açının değeri; 0,385 = İki lazerin alet üzerindeki birbirine olan uzaklığını göstermektedir.
Trigonometrik Bilazer aracını test etmek ve hata payını görmek için okulumuzda çeşitli ölçümler yapılmıştır.

Ulaşılan Sonuçlar:
Yapılan ölçümlerle okulun yüksekliği 11,024 m, koridorun uzunluğu 22,056 m, merdivenlerin eğimi 0,869oolarak ölçülmüştür. Bu sonuçlara göre Trigonometrik Bilazer aracı uzaklık, yükseklik ve eğim ölçümlerini çok küçük hata ile ölçebilen bir araç olarak geliştirilmiştir.

Sonuçların Değerlendirilmesi:
Gerçek ölçümler ile karşılaştırıldığında hata payının çok az olduğu görülmüştür. Trigonometrik Bilazer aracı kullanarak farklı yöntemlerle de uzaklık, yükseklik ve eğimin ölçülebileceği, bu aracın kullanışlı, olduğu kadar ekonomik de olduğu görülmüştür. Ekonomik, taşınabilir olması ile pratiklik sağlamakta ve kullanılabilirliğini arttırmaktadır. Bu çalışma ile aynı zamanda trigonometrik kavramların güncel yaşamımızdaki birçok ölçümde kullanıldığı da gösterilmiştir.

İlgili Literatür ( Kaynak ) Taraması:

Projenin Takvimi:
06.Ekim.2008 – 10.Ocak.2009 / Trigonometrik kavramlar ve kullanım alanları konularının araştırılması
13.Ekim – 19.Aralık.2008 / Uzaklık ve Eğim ölçümü için kullanılabilecek araç tasarlama ve oluşturma,
22.Aralık.2008 – 02. Ocak.2009/ Aracın daha kullanılabilir olması için aracın geliştirilmesi ve verilerin tablolaştırılması,
05-16. Ocak.2009 / Diğer yöntemler ile yapılan ölçüm hesapları ile oluşturulan araç ile elde edilen ölçüm sonuçlarının karşılaştırılması,
19-23. . Ocak.2009 / Proje raporunun yazılarak elektronik ortamda başvurunun yapılması,

Proje Bütçesi:
Lazer ( 2 Adet)           : 25 TL
Tahta Blok                  : 5 TL
Büyük Boy Açı Ölçer : 5 TL
Marangozluk İşleri     : 15 TL
Toplam                       : 50 TL

Destek Alınan Kişi ve Kurumlar:
Sultanahmet Anadolu Teknik, And. Mes.  L., TL ve EML / Sanat ve Tasarım Alanı / Lazerlerin ve tahta Bloğun montajlanması
İstanbul Teknik Üniversitesi / Makine Mühendisliği Bölümü / İmalat Mühendisliği Bölümü / Lazer ile Ölçüm Yapılması
Yıldız Teknik Üniversitesi / Elektrik Mühendisliği / Elektrik Tesisleri Programı / Lazer ölçümleri ile Trigonometrik hesaplar

Proje Özeti:

Bu projede lazer ışınları ile oluşturulan dik üçgen yardımıyla uzaklık, yükseklik ve eğim ölçümlerinin yapılabileceği bir araç tasarlanması amaçlanmaktadır. Bunun için lazer ışıkları dik üçgen oluşturacak şekilde tahta bloğun uç kısımlarına biri sabit, diğeri açıölçerle dönebilecek şekilde yerleştirilen iki lazerden oluşan bir araç geliştirilerek ölçümler yapılmıştır. Böylelikle güncel hayatta da uzaklık, yükseklik ve eğim ölçümlerinin yapılabileceği, ekonomik bir araç geliştirilmiştir. Bu çalışma ile trigonometrik kavramların güncel yaşamımızdaki birçok ölçümde kullanıldığı da gösterilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir